Místa a trasy

Část Místa a trasy v Moje mapy umožňuje přihlášenému uživateli poznamenat si vlastní vyhledané body a zajímavosti na mapě. Lze si tak uložit oblíbená místa nebo naplánované trasy, na která nechcete zapomenout nebo je jen znovu vyhledávat.


Přidat si místo do oblíbených lze kliknutím na tlačítko Uložit, které se zobrazuje v detailu místa pod jeho názvem či adresou v pravém bočním panelu.


 

Přihlášení uživatelé si mohou obsah svých uložených míst a tras zobrazit v pravém bočním panelu po kliknutí na Moje mapy > Místa a trasy. V pravé části uložené položky se nachází symbol tři teček, po kliknutí na něj se nabídnou volby s možnostmim co lze s danou položkou dále provést.S uloženými položkami lze provádět hromadné akce včetně třídění do složek. Pro tuto operaci vyberte z nabídky Hromadné akce a vyberte požadované uložené záznamy. Lze je zařadit do složky, případně smazat.


 

Domov a práce

V horní části záložky Místa a trasy jsou již dva předpřipravené záznamy: Domov a Práce. Tyto dva body budou vždy navrchu pravého panelu v části Místa a trasy a budou se nabízet jako předpřipravené i v případě vyhledávání bodůl např. při plánování.

Přidání místa k těmto dvěma záznamům je možné buďto zadáním adresy nebo kliknutím do mapy. Jednou zadaná poloha lze změnit přes tlačítko "Upravit".


 


Přidat do Oblíbených je možné také plánované trasy, okruhy, vlastní body a měření. Všechny prvky uložené do oblíbených v Moje mapy se také automaticky synchronizují do mobilní aplikace, přihlášené stejným uživatelským účtem.. 
 

Složky

Složky se dají využít k utřídění uložených bodů, tras, či měření. Složku lze vytvořit v záložce místa a trasy nebo přímo v mapě, při tvoření trasy, ručního měření, nebo v detailu bodu. Složky a soubory v nich doprovazí i řada funkcí, které zlepšují 

Funkce složek

Export ze složky

Pomocí funkce Exportovat je možné exportovat trasy, umístěné v jedné složce do formátu gpx a kml. Pomocí tohoto typu exportu není možné exportovat vlastní body, importované trasy, ruční měření a aktivity.

Možnosti nastavení

Sloučit navazující trasy při export

Pro samostatné naplánované trasy ve složce

  • Zaškrtnuto - dojde ke spojení navazujících tras do jedné. Koncový bod první trasy a počáteční bod druhé trasy nesmí být dále než 50m, jinak se trasy nespojí. Pořadí tras při exportu se určuje podle pořadí, ve kterém jsou umístěné ve složce.
  • Nezaškrtnuto - trasy zůstanou nesloučené


Exportovat všechny trasy do jednoho souboru

Je-li ve složce více nesloučených tras:

  • Zaškrtnuto - vytvoří se jeden multitrasový gpx, kml soubor
  • Nezaškrtnuto - jsou exportovány samostatné gpx, kml soubory, zabalené do jednoho zipu  


Exportovat trasy autem pro použití v autonavigaci

Týká se plánoání pro auto.

  • Zaškrtnuto - trasa se exportuje ve formátu vhodném pro autonavigace (pouze klíčové body na trase). Při sloučení více typů tras tato funkce není použita.
  • Nezaškrtnuto - trasa se exportuje klasicky jako seznam Trackpointů podrobně opisující trasuPomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás