Plánování tras autem, na kole, na lyžích, na vodě a pěšky

Plánovač tras naleznete v pravém panelu pod horním tlačítkem Plánování. Plánovač umožňuje plánovat cesty mezi dvěma a více místy zadanými jejich jménem, GPS souřadnicemi a nebo přímo kliknutím do mapy.

Plánovač trasy umí přímo v mapě vyhledávat a zobrazit trasy:
  • Autem
  • Veřejnou dopravou
  • Na kole
  • Pěšky
  • Na lyžích 
  • Na vodě 
Cesta je naplánována mezi nejbližšími známými místy na cestě pro každý ze zadaných bodů.

V plánovači zadejte počáteční, cílový a případně i průjezdní bod hledané trasy (ručním vepsáním nebo kliknutím do mapy).

Může se stát, že jméno místa, které zadáte, odpovídá ve skutečnosti více různým místům se stejným či podobným  jménem. V takovém případě vyberte z našeptávače požadované místo.


 

Vyhledaná trasa

Po vyhledání je trasa zobrazena černou přerušovanou linkou, start i cíl jsou označeny balónky s názvy START a CÍL.

Kliknutím na přerušovanou čáru vyhledané trasy v mapě a tažením je možné dodatečně přidat libovolné množství průjezdných bodů.
Kliknutím a tažením balónku je možné umístění startu, cíle nebo průjezdného bodu dle potřeby posouvat. Trasa je vždy ihned automaticky přepočítána.


 
Průjezdné body je možné libovolně přidávat na začátek, na konec, nebo kamkoliv doprostřed trasy kliknutím na tlačítko + v pravém panelu.

Uchopením tlačítka s tečkami nalevo od každého bodu v pravém panelu a jeho tažením je možné měnit pořadí už zadaných bodů.

Kliknutím na ikonku koše vpravo od průjezdného bodu se bod z plánovače odstraní.
 
TIP: Pro rychlé plánování držte na klávesnici klávesu CRTL a klikejte myší do mapy tam, kde chcete přidat další průjezdní bod.
 
TIP: Pokud chcete do plánování trasy zahrnout i použití přívozů, přidejte přívoz do plánování jako průjezdní bod.

V horní části pravého panelu je zobrazena celková délka naplánované trasy a přibližná doba trvání cesty. Mezi průjezdnýmy body je uvedena vždy délka a doba trvání jednotlivých úseků naplánované trasy.


 

V dolní části pravého panelu naleznete odkazy pro zobrazení výškového profilu celé trasy a itineráře, tedy podrobného průvodce jednotlivými částmi celé trasy.

 

Typ dopravy

Při plánování trasy je možné zvolit typ dopravy - autem, hromadnou dopravou, na kole, pěšky nebo na lyžích apod. Pod každým zvoleným typem dopravy se zobrazuje menu, kde je možné trasu upřesnit zadáním dalších parametrů.

Plánování trasy autem
Při plánování tras autem lze využít voleb pro nalezení nejrychlejší nebo nejkratší cesty a vyhnutí se placeným úsekům.
 
Plánování trasy hromadnou dopravou
Podrobnější informace jsou dostupné v nápovědě Veřejná doprava.
Volit lze směr odjezdu či příjezdu a konkrétní datum a čas cesty.
 

Plánování trasy na kole
Při plánování tras na kole lze využít voleb trasy horských či silničních kol. Pro horská kola je přednastaveno primární vyhýbání se silnicím 1. třídy.


 
Plánování trasy pěšky
Při plánování tras je možné zaškrtnout preferenci turistických tras, vedoucích okolo zajímavých míst, oproti nejkratším možným trasám.
 
Plánování trasy na lyžích a běžkách
Plánování tras po běžkařských trasách nemá žádné volitelné možnosti pro upřesnění trasy.
 
Plánování trasy na vodě
Pro plánování tras po vybraných úsecích řek v České a Slovenské republice nejsou běžně dostupné žádné volitelné možnosti.

Vyhnout se placeným úsekům

Volba plánování trasy “vyhnout se placeným úsekům” umožňuje naplánovat trasu autem pouze po úsecích, kde není nutné platit mýto, nebo mít příslušnou dálniční známku či vinětu.Pokud se nově naplánovaná trasa vyhýbá vámi zvolené zemi, je vaše předchozí preference stále dostupná jako “Předchozí výběr”.V zemích, kde chcete využívat placené úseky, plánovač zobrazuje informaci o délce placených úseků z celkové délky trasy v dané zemi.

Plánování trasy z nalezeného bodu

Trasu lze naplánovat také z detailu libovolného nalezeného či zobrazeného bodu na mapě. Stačí v pravém panelu v detailu bodu kliknout na tlačítko Do plánování. Po kliknutí se zobrazí formulář vyhledávání, kde je zvolený bod přednastaven jako Cíl trasy.
 

Další funkce pro práci s naplánovanou trasou jako zobrazení výškového profilu, zobrazení itineráře, změna směru trasy, uložení do batůžku a export do souboru se nachází na stránce Nástroje pro práci s trasou.

Trasu je také možné uložit, tisknout nebo sdílet stejně jako mapu bez naplánované trasy Tisk, uložení a sdílení mapy.
 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás