Nastavení oznámení

Ve Správě oznámení ve svém Účtu můžete měnit nastavení oznámení (obálka a zvoneček) na službách Seznam.cz. Můžete si vybrat, z jakých služeb máte zájem být upozorněni na důležité události nebo třeba nové inzeráty.
     

 
  • V seznamu služeb, které mají dostupnou funkci Oznámení, je u názvu služby vidět aktuální stav (červený Aktivní či šedý Neaktivní), tedy zda jsou oznámení zapnuta či vypnuta pro danou službu.

 
  • Změnou stavu přepínátka u jednotlivých služeb můžete upozornění zapínat či vypínat. Změna nastavení se projeví okamžitě.

Oznámení ze služby, u které je vypnete, od té chvíle nebudou přicházet. Nastavení platí pro nově došlá oznámení – pokud z dané služby v přehledu upozornění již nějaké notifikace doručené máte, zůstanou tam a můžete je ručně odstranit křížkem.


Pomohl Vám tento článek? Ne