Autentizační aplikace

Autentizační aplikace mají jednoduchou funkci generování číselného kódu pro ověření přihlášení. Tento kód se v aplikaci zobrazuje vždy zvlášť pro každou zabezpečenou službu nebo účet.

Abyste mohli svůj Seznam Účet pomocí autentizační aplikace zabezpečit, musíte napřed na svém mobilním telefonu autentizační aplikaci nainstalovat tak, jak jste zvyklí na svém telefonu instalovat nové aplikace. Vybrat si můžete z celého spektra aplikací, mnoho jich je nabízeno zdarma, často používanými jsou například aplikace Authy, Google Authenticator nebo Microsoft Authenticator. Je samozřejmě možné použít i například aplikace pro desktop nebo doplňky do webového prohlížeče.

Pro zapnutí dvoufázového ověření s využitím autentizační aplikace využijte postup popsaný na stránce Zapnutí dvoufázového ověření na Seznam účtu.

Jakmile se dostanete do kroku, kdy je nutné naskenovat kód v autentizační aplikaci, vyberte možnost 'Přidat nový účet' - většinou se jedná o znaménko plus na obrazovce otevřené aplikace nebo volbu "Přidat účet", "Add account" a podobně.

V aplikaci se zobrazí možnosti skenovat QR kód, nebo kód ručně zadat. Pokud máte možnost kód mobilním telefonem vyfotit, zvolte možnost skenování QR kódu a pomocí mobilního telefonu načtěte QR kód zobrazený v Seznam účtu. Pokud nemáte možnost QR kód načíst, zkopírujte nebo opište alfanumerický klíč zobrazený vedle QR kódu (všech 32 číslic a písmen) a vložte jej do autentizační aplikace do pole označeného "klíč", "tajný klíč", "key" nebo "secret key". Zároveň v tomto případě zadáváte název účtu - doporučujeme zvolit takový název, podle kterého přesně poznáte, který účet ověřujete (například "Seznam.cz, vesely.uzivatel@seznam.cz).

Po potvrzení vloženého klíče a názvu aplikace (ručně nebo skenování QR kódu) se v aplikaci zobrazí šestimístný číselný kód. V Seznam účtu přejděte na další krok kliknutím na tlačítko "Naskenováno, pokračovat" a do zobrazeného pole tento šestimístný kód vložte. Hodnota číselného kódu se mění každých 30 vteřin, proto vždy opište aktuálně zobrazené číslo.

V autentizační aplikaci pak uvidíte svůj nově přiadaný Seznam Účet, u kterého při každém přihlášení najdete nový šestimístný kód pro ověření přihlášení.