Jak číst hlavičku zprávy

Hlavička zprávy nese podobné informace například jako balík, nebo obálka. Je v ní uveden datum odeslání,odesilatel, adresát, nebo informace o spamu. Informací je v ní mnoho, ty nejdůležitější, najdete v tomto návodu.

Zobrazení hlavičky

 • Otevřte e-mail, u kterého chcete hlavičku zobrazit.
 • V levém dolním rohu v otevřené zprávě klikněte na tlačítko "Další" a vyberte položku "Zobrazit hlavičku".
   


 

V zobrazeném okně najdete již zmíněnou hlavičku a v ní obsažené údaje. Informace se čtou od konce, tedy odspodu nahoru.

Výběr hodnot, které v hlavičce můžete najít

 • X-Country
  • Země, odkud byl e-mail odeslán.
 • Message-Id
  • Číslo zprávy, využitelné především pro správce emailového serveru.
 • Content-Type
  • Kódování obsahu a znaková sada.
 • X-Mailer
  • Identifikace programu, který byl použit pro odeslání.
 • From
  • Adresa odesilatele (tzv. hlavičkový odesílatel; existuje ještě obálkový, kterého si servery vyměňují při předávání zprávy a z praktických důvodů může být často záměrně odlišný).
 • Date
  • Datum a čas odeslání zprávy.
 • Received
  • IP adresa osoby, která email odeslala (chronologicky nejstarší záznam Received).
  • Další záznamy a IP adresy v polích Received označují servery, které zprávu dále předávaly a zpracovávaly.
  • Informace se do hlavičky zapisují od konce, prvním Received je tak ve skutečnosti myšlen ten nejstarší (první odspodu).
 • Subject
  • Předmět uvedený ve zprávě.
 • To
  • Adresa příjemce (tzv. hlavičkový příjemce; rovněž existuje i tzv. obálkový příjemce).
 • X-Spam-Status
  • Oznámkování Antispamového serveru, zda je tento konkrétní email možný spam. Přesné informace o bodování jsou interní informací.
 • Reply-To
  • Označuje, jakou má odesilatel nastavenu adresu pro odpověď (ta se vyplní jako adresát poté, co kliknete na Odpovědět; odesílatel může mít záměrně adresu pro odpověď jinou než tu, ze které zprávu originálně odeslal).
 • Resent-FROM
  • Emailová adresa, která zprávu přeposlala (např. příjemce, který zprávu dále přeposlal nastaveným pravidlem ve schránce).
 • DKIM
  • Informace o DKIM podpisu odesílatele; potvrzuje identitu odesílatele zprávy.
 
Co když v hlavičce všechny tyto informace nevidím?

Co je v hlavičce zprávy zapsáno záleží na nastavení odesílatele, jeho poštovního serveru a serverů, které po cestě zprávu předávají. Každý z nich může do hlavičky zasáhnout a přidat novou informaci.

Některé informace jsou standardem a v hlavičce bývají vždy (identifikátory, Date, From, To). Jiné nesou další důležité informace a nastavení (DKIM). Řadu těchto hlaviček server do zprávy ovšem jedndouše uvádět nemusí, není-li tak nastaven.

Např. pokud ve zprávě není hlavička Resent-FROM, neznamená to, že zpráva nemohla být během své cesty přeposlána. Přeposlána být mohla, ale přeposílací server tuto informaci do hlavičky nezapisuje.
 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás