Podsložky vlastních složek

Vytvářet a spravovat složky a podsložky lze v Nastavení v sekci Vlastní složky.

V horní části stránky se nachází formulář pro vytváření nových složek. V něm lze kromě názvu vybrat také nadřazenou složku. Pokud je ponechána volba "Vlastní složky", bude vytvořena složka na základní úrovni. Pokud je vybrána některá z již existujících složek, nově vytvořená složka bude její podsložkou.

 

Správa složek

Pod formulářem je zobrazena aktuální struktura složek ve vaší schránce. Pořadí a zanoření existujících složek lze upravovat chycením ikonky vlevo od názvu složky a tažením myší.
Pro zanoření jedné složky nebo složkové struktury do jiné stačí taženou složku pustit nad tou, do které si přejete ji vnořit.
Oranžový oddělovač označuje cílovou pozici při úpravě pořadí.



Hýbat se dá se složkami na všech úrovních, přičemž se složkou se vždy přesouvají i všechny její podsložky. Vizuálně je v rozhraní Emailu znázorněno pět úrovní, ale zanořovat složky do sebe lze neomezeně.
 

Podsložky systémových složek

Seznam Email umožňuje vytvářet pouze podsložky Vlastních složek, nikoli systémových složek jako jsou složky Odeslané, Hromadné, Koš nebo Archiv. Někteří poštovní klienti ovšem tuto volbu umožňují, navzdory tomu, že na serveru k této funkci není podpora.

Takto vytvořené podsložky mohou při pohledu na webové rozhraní vypadat například takto (v poštovním klientu jsou složky s názvy "2019", "2020" a "2021" jednotlivými podsložkami zanořenými v systémové složce Archiv):

Při aktualizaci schránky na podsložkovou verzi webmailu se tyto složky mohou převést nestandardně. Nejčastější projev je, že se zduplikuje jejich nadřazená složka a mezi vlastními složkami se objeví s pozměněným názvem, například jako ~Archive. Jestliže je navíc do takové složky třízena pošta automatickým pravidlem, pravidlo pravděpodobně přestane fungovat.

Před zapnutím podsložkové verze proto doporučujeme upravit složkovou strukturu přímo ve webovém rozhraní. A to tak, aby odpovídala vašim požadavkům, ale zároveň tak, jak to umožňuje nastavení Email.cz.
Nebo podsložky systémových složek, vytvořené v poštovních klientech, přesunout nebo zcela smazat.

Podsložky vytvořené ve složce Doručené se převedou do sekce Vlastní složky, ale jejich struktura zůstává správně.

Zapnutí funkce podsložek je u schránek Email.cz prováděna od června 2023. Jde o nevratný krok a čeká postupně všechny schránky založené u Seznamu v dřívější době. Žádné zprávy se při tomto kroku nemažou a pokud se struktura nepřevede dle očekávání, lze ji následně v nastavení upravit ručně.

 


Kontaktujte nás