Podporované formátování zpráv

Na této stránce najdete přehled HTML tagů, CSS vlastností a funkcí, které služba Email.cz podporuje pro zobrazení doručených zpráv.

Podporované HTML tagy

Zpracování HTML je řízeno pravidly, která jsou sepsána v tabulkách níže. Význam jednotlivých sloupců v těchto tabulkách je:

Akce
 • Zahodit – tag a jeho atributy se zahodí jakoby neexistoval.
 • Ponechat – tag a jeho atributy se ponechají a interpretují.
 • <XXX> – tag je nahrazen tagem <XXX>
 
Obsah
 • Zahodit – obsah tagu se zahodí jakoby neexistoval.
 • Ponechat – obsah tagu a jeho atributy se interpretují.
 • Ponechat styly – styly jsou přeformátovány, tak aby byly platné pouze v tagu určenému k zobrazení obsahu zprávy.

Povolené atributy
 • Atributy, které nejsou zde uvedeny jsou zahozeny .
 • Některé atributy mohou nabývat pouze konkrétních hodnot, jako třeba čísla, barvy nebo URL. Pokud takový atribut má jinou hodnotu, než je povolená, je zahozen.
 • Pokud hodnotou atributu  je URL (například atribut href) a tato URL je neplatná, je tento atribut zahozen. Typicky je dobré pamatovat na to, že znaky jako mezera nebo znaky s diakritikou musí být zakódovány pomocí tzv. url-encoding (https://cs.wikipedia.org/wiki/URL_k%C3%B3dov%C3%A1n%C3%AD).

Tagy které nejsou výslovně uvedeny v některé z následujících tabulek jsou zahozeny

Pravidla platná pro všechny tagy
Tag Akce Obsah Povolené atributy
      lang,style,title,dir,id,class

HTML5: 4.1: The root element
Tag Akce Obsah Povolené atributy
HTML ponechat ponechat  


HTML5: 4.2: Document metadata
Tag Akce Obsah Povolené atributy
HEAD ponechat ponechat  
TITLE zahodit zahodit  
BASE zahodit zahodit  
LINK zahodit zahodit  
META zahodit zahodit  
STYLE ponechat ponechat styly  


HTML5: 4.3: Sections
Tag Akce Obsah Povolené atributy
BODY ponechat ponechat  
ARTICLE ponechat ponechat  
SECTION ponechat ponechat  
NAV ponechat ponechat  
ASIDE ponechat ponechat  
H1 ponechat ponechat align
H2 ponechat ponechat align
H3 ponechat ponechat align
H4 ponechat ponechat align
H5 ponechat ponechat align
H6 ponechat ponechat align
HEADER ponechat ponechat  
FOOTER ponechat ponechat  
ADDRESS ponechat ponechat  


HTML5: 4.4: Grouping content
Tag Akce Obsah Povolené atributy
P ponechat ponechat align
HR ponechat ponechat align, color, noshade, size, width
PRE ponechat ponechat width
BLOCKQUOTE ponechat ponechat cite, align,data-email
OL ponechat ponechat reversed, start, type, compact
UL ponechat ponechat compat, type
LI ponechat ponechat value, type
DL ponechat ponechat compact
DT ponechat ponechat  
DD ponechat ponechat  
FIGURE ponechat ponechat  
FIGCAPTION ponechat ponechat  
DIV ponechat ponechat align
MAIN <div> ponechat  


HTML5: 4.5: Text-level semantics
Tag Akce Obsah Povolené atributy
A ponechat ponechat href, hreflang, coords, shape, media, name, download, charset, rel, type
EM ponechat ponechat  
STRONG ponechat ponechat  
SMALL ponechat ponechat  
S ponechat ponechat  
CITE ponechat ponechat  
Q ponechat ponechat cite
DFN ponechat ponechat  
ABBR ponechat ponechat  
DATA ponechat ponechat  
TIME ponechat ponechat  
CODE ponechat ponechat  
VAR ponechat ponechat  
SAMP ponechat ponechat  
KBD ponechat ponechat  
SUB ponechat ponechat  
SUP ponechat ponechat  
I ponechat ponechat  
B ponechat ponechat  
U ponechat ponechat  
MARK ponechat ponechat  
RUBY ponechat ponechat  
RB ponechat ponechat  
RT ponechat ponechat  
RTC ponechat ponechat  
RP ponechat ponechat  
BDI ponechat ponechat  
BDO ponechat ponechat  
SPAN ponechat ponechat lang
BR ponechat zahodit clear
WBR ponechat zahodit  


HTML5: 4.6: Edits
Tag Akce Obsah Povolené atributy
INS ponechat ponechat cite, datetime
DEL ponechat ponechat cite, datetime


HTML5: 4.7: Embedded content
Tag Akce Obsah Povolené atributy
IMG ponechat zahodit alt, src, usemap, ismap, width, height, align, border, hspace, vspace
MAP ponechat ponechat name
AREA ponechat ponechat alt, coords, href, hreflang, shape, media, rel
PICTURE zahodit ponechat  
IFRAME zahodit zahodit  
EMBED zahodit zahodit  
OBJECT zahodit zahodit  
PARAM zahodit zahodit  
VIDEO zahodit zahodit  
AUDIO zahodit zahodit  
SOURCE zahodit zahodit  
TRACK zahodit zahodit  


HTML5: 4.9: Tabular data
Tag Akce Obsah Povolené atributy
TABLE ponechat ponechat border, sortable, align, bgcolor, bordercolor, cellpadding, cellspacing, frame, rules, width, background, summary
CAPTION ponechat ponechat align
COLGROUP ponechat ponechat span, align, char, charoff, valign, width
COL ponechat zahodit span, align, char, charoff, valign, width
TBODY ponechat ponechat align, char, charoff, valign, background
THEAD ponechat ponechat align, char, charoff, valign, background
TFOOT ponechat ponechat align, char, charoff, valign, background
TR ponechat ponechat align, bgcolor, char, charoff, valign, background
TD ponechat ponechat colspan, rowspan, scope, align, bgcolor, char, charoff, height, nowrap, valign, width, background,a xis
TH ponechat ponechat colspan, rowspan, scope, abbr, sorted, align, bgcolor, char, charoff, height, nowrap, valign, width, background, axis


HTML5: 4.10: Forms
Tag Akce Obsah Povolené atributy
FORM <div> ponechat  
LABEL <div> ponechat  
INPUT zahodit ponechat  
BUTTON <span> ponechat  
SELECT <div> ponechat  
DATALIST <div> ponechat  
OPTGROUP <div> ponechat  
OPTION <div> ponechat  
TEXTAREA <div> ponechat  
OUTPUT <div> ponechat  
PROGRESS <div> ponechat  
METER <div> ponechat  
FIELDSET <div> ponechat  
LEGEND <div> ponechat  


HTML5: 4.11: Scripting
Tag Akce Obsah Povolené atributy
DETAILS zahodit zahodit  
SUMMARY zahodit zahodit  
MENU zahodit zahodit  
MENUITEM zahodit zahodit  
SCRIPT zahodit zahodit  
NOSCRIPT zahodit zahodit  
TEMPLATE zahodit zahodit  
CANVAS zahodit zahodit  


HTML5: 11.2 Non-conforming features
Tag Akce Obsah Povolené atributy
ACRONYM ponechat ponechat  
DIR ponechat ponechat  
HGROUP ponechat ponechat  
STRIKE ponechat ponechat  
XMP ponechat ponechat  
BASEFONT ponechat ponechat  
BIG ponechat ponechat  
CENTER ponechat ponechat  
FONT ponechat ponechat colorfacelangsize
MULTICOL ponechat ponechat cols
PROGRESS ponechat ponechat  
NOBR ponechat ponechat  
SPACER ponechat ponechat  
TT ponechat ponechat  
FRAME zahodit zahodit  
FRAMESET zahodit zahodit  
NOFRAMES zahodit zahodit  
APPLET zahodit zahodit  
BGSOUND zahodit zahodit  
ISINDEX zahodit zahodit  
LISTING zahodit zahodit  
NEXTID zahodit zahodit  
NOEMBED zahodit zahodit  
PLAINTEXT zahodit zahodit  
BLINK zahodit zahodit  
MARQUEE zahodit zahodit  
COMMAND zahodit zahodit  
DIALOG zahodit zahodit  
IMAGE zahodit zahodit  
KEYGEN zahodit zahodit  
SARCASM ponechat ponechat  

 

SVG and MathML
Tag Akce Obsah Povolené atributy
svg zahodit zahodit  
math zahodit zahodit  
xml zahodit zahodit  

Zakázané CSS vlastnosti 

Vlastnosti jejichž jména začínají znakem - nebo obsahující slova z následující seznamu jsou zahozeny:
 • cursor
 • position
 • page

Povolené CSS funkce

 • attr()
 • calc()
 • linear-gradient()
 • matrix()
 • matrix3d()
 • perspective()
 • radial-gradient()
 • repeating-linear-gradient()
 • repeating-radial-gradient()
 • rgb()
 • rgba()
 • rotate()
 • rotate3d()
 • rotateX()
 • rotateY()
 • rotateZ()
 • scale()
 • scale3d()
 • scaleX()
 • scaleY()
 • scaleZ()
 • skew()
 • skewX()
 • skewY()
 • translate()
 • translate3d()
 • translateX()
 • translateY()
 • translateZ()

CSS vlastnosti obsahující jiné než povolené funkce (například url()) jsou zahozeny celé.