Použití nástroje Telnet a Netcat

Nástroje níže slouží pro kontrolu, zda je možné se z vašeho zařízení úspěšně spojit se vzdáleným serverem zadaných parametrů. Pokud se setkáte s tím, že vám nejde nastavit například e-mailová schránka do poštovního klienta nebo odesílat z klienta zprávy a výsledné chybové hlášení evokuje problém síťového charakteru, nástroji telnet (ve Windows) a netcat (Linux a macOS) lze otestovat, zda je server dostupný.

Vyberte svůj operační systém:

Windows      -      MacOS

Telnet ve Windows

Jakmile máte nainstalovaný Klient služby Telnet, můžete ověřit dostupnost SMTP, POP3 a IMAP serveru následujícími kroky:

 • Do okna Spustit (Start > Spustit, zkratka Ctrl+R nebo ve Windows 8/10 vyhledávací pole) zadejte příkaz telnet, následovaný názvem serveru, se kterým se chcete spojit a číslem portu:

  telnet smtp.seznam.cz 25
  telnet pop3.seznam.cz 110
  telnet imap.seznam.cz 143

 • V okně by se měla zobrazit některá z následujících správných odpovědí:

  220 2.0.0 Seznam SMTP server waiting for HELO/EHLO
  +OK Hello, this is Seznam POP3 server unknown.
  * OK Seznam IMAP server ready

 • V případě testu zabezpečených portů pro SMTP (465  či 587), IMAP (993) a a POP3 (995) se při správném spojení zobrazí pouze černé okno s blikajícím kurzorem.
 • Zobrazí-li se informace o nedostupnosti nebo ztracení spojení, je komunikace na portech blokována. Ověřte nastavení firewallu a bezpečnostních aplikací a obraťte se na svého poskytovatele připojení se žádostí o prověření situace.
 • V případě potíží s odesíláním pošty doporučujeme v poštovním programu nastavit SMTP server vašeho poskytovatele připojení.

 

Je návod příliš stručný? Zobrazte si podrobnou obrázkovou nápovědu.

 
 • V menu Start klikněte na Spustit, případně použijte klávesovou zkratku Win+R. Ve Windows 8 a novějších můžete použít vyhledávací tlačítko v hlavní nabídce.
   
 • Do spouštěcího řádku vepište příkaz a potvrďte kliknutím na OK nebo klávesou Enter.

  Příkaz se skládá ze zavolání nástroje Telnet (mezera), zadání adresy serveru (mezera) a portu, na kterém služba komunikuje, tedy např.:

  telnet smtp.seznam.cz 25 ...pro ověření dostupnosti SMTP serveru

  telnet pop3.seznam.cz 110 ...pro ověření dostupnosti POP3 serveru

  telnet imap.seznam.cz 143 ...pro ověření dostupnosti IMAP serveru


 
 • Po potvrzení se otevře okno nástroje Telnet a provede se pokus o spojení s požadovaným serverem na požadovaném portu. Pokud je spojení mezi vaším počítačem a naším SMTP/POP3/IMAP serverem v pořádku, zobrazí se vám v okně následující odpovědi a výsledky pokusu o spojení:
   
SMTP: "220 2.0.0 Seznam SMTP server waiting for HELO/EHLO"


POP3: "+OK Hello, this is Seznam POP3 server unknown."


IMAP: "* OK Seznam IMAP server ready"


Nástrojem Telnet můžete ověřit i spojení na SSL verze serverů, tedy SMTP na portu 465, POP3 na 995 a IMAP na 993. V případě úspěšného spojení se ovšem nevypisuje žádné hlášení, okno Telnetu pouze zůstane prázdné s blikajícím kurzorem.
 

Připojení se nezdařilo

V případě, že se spojení nezdaří, zobrazí se v okně Telnetu jiné a chybové hlášení, například:

"Připojování k smtp.seznam.cz...Nelze navázat spojení s hostitelem. na portu 25: Připojení se nezdařilo"
 
nebo jiné hlášení, značící potíže s dostupností testovaného serveru. To znamená, že je komunikace z nějakého důvodu blokována. Takové chování může být způsobeno chybně nastavenými bezpečnostními programy v počítači (běžně např. firewall) nebo samotným poskytovatelem internetového připojení, který komunikaci na konkrétních portech záměrně blokuje.
 
V takovém případě samozřejmě doporučujeme překontrolovat nastavení bezpečnostních programů a firewallu a pokud si nejste potřebnými kroky jisti, je jistější si na pomoc přizvat zkušenějšího kamaráda nebo známého či přímo odborníka.
 
V případě potíží pouze se SMTP serverem (obvykle tedy odesíláním zpráv) je další možností nastavit si do používaného poštovního programu (Outlook, Thunderbird apod.) přímo SMTP server vašeho poskytovatele internetového připojení. Potřebné parametry nastavení vám váš poskytovatel určitě ochotně na dotaz sdělí.
 

Netcat na Linuxu a macOS

Pro využití utility netcat není nutné na linuxových operačních systémech nic instalovat, nástroj je již integrován v systému. 
 
 • Spusťte v operačním systému aplikaci Terminál
 • Napište do něj jeden z následujících příkazů dle toho, co potřebujete otestovat a na jakém portu:
 
nc -vz smtp.seznam.cz 25
nc -vz smtp.seznam.cz 465
nc -vz smtp.seznam.cz 587
nc -vz pop3.seznam.cz 110
nc -vz pop3.seznam.cz 995
nc -vz imap.seznam.cz 143
nc -vz imap.seznam.cz 993
 
 • Otestovat je možné i zabezpečené porty pro SMTP (465  či 587), IMAP (993) a a POP3 (995).
 • Výsledek indikující úspěšné spojení by měl vypadat následovně:
 
Connection to smtp.seznam.cz port 25 [tcp/smtp] succeeded!
Connection to smtp.seznam.cz port 465 [tcp/urd] succeeded!
Connection to smtp.seznam.cz port 587 [tcp/submission] succeeded!
Connection to pop3.seznam.cz port 110 [tcp/pop3] succeeded!
Connection to pop3.seznam.cz port 995 [tcp/pop3s] succeeded!
Connection to imap.seznam.cz port 143 [tcp/imap] succeeded!
Connection to imap.seznam.cz port 993 [tcp/imaps] succeeded!
 
 • Pokud test dopadne neúspěšně a služba na daném portu není dostupná, hláška bude vypadat například následovně:
 
nc: connectx to smtp.seznam.cz port 80 (tcp) failed: Connection refuse
 
 • Zobrazí-li se informace o nedostupnosti nebo ztracení spojení, je komunikace na portech blokována. Ověřte nastavení firewallu a bezpečnostních aplikací a obraťte se na svého poskytovatele připojení se žádostí o prověření situace.
 • V případě potíží s odesíláním pošty doporučujeme v poštovním programu nastavit SMTP server vašeho poskytovatele připojení.


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás