POP3 nastavení Mozilla Thunderbird

Nastavení programu Mozilla Thunderbird k výběru a odesílání pošty provedete dle následujícího návodu:

 • Spusťte Mozilla Thunderbird a v pravém horním rohu klikněte na ikonku (tři čárky pod sebou).
 • Klikněte na Nastavení účtu...

 
 • Klikněte na tlačítko Akce účtu a zvolte Přidat poštovní účet.
 
 
 
 • Následuje automatická detekce nastavení. Ta zjišťuje nastavení serveru pro stahování a odeslání pošty.
 • Thunderbird ovšem zpravidla upřednostňuje protokol IMAP. Trválte-li na nastavení protokolu POP3, je zapotřebí nastavení ručně upravit.
 • Klikněte na tlačítko na Ruční nastavení (M) vlevo dole.
 
 • V následujícím okně můžete vyplnit zkontrolovat či vypsat nastavení ručně.

Příchozí:
 • Protokol: POP
 • Server: pop3.seznam.cz
 • Port: 995
 • SSL: SSL/TLS
 • Autentizace: Heslo, zabezpečený přenos
 • Uživatelské jméno: vaše e-mailová adresa

Odchozí:
 • Server: smtp.seznam.cz
 • Port: 465 (nebo 587)
 • SSL: SSL/TLS
 • Autentizace: Heslo, zabezpečený přenos
 • Uživatelské jméno: vaše e-mailová adresa
 
 • Poté klikněte na tlačítko Znovu otestovat, upravená nastavení se znovu překontrolují.
 • Po dokončené kontrole upraveného nastavení klikněte na tlačítko Hotovo.


Nastavení se uloží a do klienta se začne stahování pošty protokolem POP3. Doporučujeme pro jistotu i tak překontrolovat nastavení ponechávání zpráv na serveru a nastavení SMTP serveru.
 
 • V levém menu u vytvořeného účtu klikněte na položku Nastavení serveru.
 • Vyberte si u Ponechat zprávy na serveru zvolit, zda chcete stahované zprávy ponechávat ve schránce na Seznamu či se mají zprávy při stažení ze schránky automaticky mazat. Více k tomuto nastavení níže na stránce.
 

Kontrola nastavení odchozího serveru

Budete-li mít někdy problém s odesíláním pošty z Thunderbirdu, můžete jej zkontrolovat následujícím způsobem:
 • V programu Mozilla Thunderbird a v pravém horním rohu klikněte na ikonku (tři čárky pod sebou).
 • Klikněte na Nastavení účtu...
 
 • V levém menu najděte příslušnou e-mailovou adresu toho účtu, kterému nefunguje odesílání a klikněte na ni.
 • V části Odchozí server (SMTP) klikněte na tlačítko Upravit SMTP server...
 
 • Zkontrolujte nebo upravte nastavení:
  • Adresa serveru: smtp.seznam.cz
  • Port: 465 (nebo 587)
  • Zabezpečení spojení: SSL/TLS
  • Způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos
  • Jméno uživatele: zadejte celou svou e-mailovou adresu.
 
 • Nastavení potvrďte tlačítkem OK. Tímto je poštovní program Mozilla Thunderbird nastaven a připraven pro odeslání pošty.


Thunderbird ve výchozím stavu maže poštu (ihned či po 14 dnech)

Po přidání POP3 e-mailového účtu dle postupu výše bude v Thunderbirdu zapnuto automatické mazání zpráv ze serveru. Chcete-li, aby vám ve webovém rozhraní e-mailové schránky pošta zůstávala, nebo naopak, aby se hned po stažení do Thunderbirdu mazala, postupujte následovně:
 
 • V Thunderbirdu přejděte do hlavní nabídky (☰) > Možnosti > Nastavení účtu.
 • V levém menu najděte účet, kterého se problém týká a klikněte pod jeho názvem na Nastavení serveru.
 • V části Nastavení serveru můžete:
  • Vypnout/Zapnout možnost Ponechat zprávy na serveru
  • Vypnout/Zapnout možnost nejdéle po dobu 14 dní (aby se pošta vůbec nemazala, tuto volbu odškrtněte a ponechte zatrženou volbu níže – dokud je nesmažu).
Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás