POP3 nastavení Mozilla Thunderbird

Nastavení programu Mozilla Thunderbird k výběru a odesílání pošty provedete dle následujícího návodu:

 • Spusťte Mozilla Thunderbird a v pravém horním rohu klikněte na ikonku
 • přejděte k volbě "Možnosti..." a klikněte na "Nastavení účtu..."

     
 
 • klikněte na tlačítko "Akce účtu" a zvolte "Přidat poštovní účet"
 
 
Následuje automatická detekce nastavení. Tato by si měla správně ověřit a nastavit potřebné údaje pro POP3 a SMTP.


Ne vždy ovšem může automatická detekce zjistit potřebná nastavení správně, Thunderbird zpravidla upřednostňuje protokol IMAP. Trválte-li na nastavení protokolu POP3, je zapotřebí nastavení ručně upravit.
 
 • klikněte na tlačítko"Ruční nastavení"

 
 • v pole "Příchozí" zvolte protokol "POP", zadejte název serveru "pop3.seznam.cz", port "995" a volbu zabezpečení změňte na "SSL/TLS"
 • v poli "Odchozí" nastavte název serveru "smtp.seznam.cz" port "465" a zabezpečení "SSL/TLS"
 • poté klikněte na tlačítko "Znovu otestovat nastavení", upravená nastavení se znovu překontrolují
 • po dokončené kontrole upraveného nastavení klikněte na tlačítko "Hotovo"


Po vytvoření účtu se tento zobrazí v levém sloupci okna "Nastavení účtu". Díky automatické detekci by již nyní mělo být vše v pořádku nastaveno. Doporučujeme pro jistotu i tak překontrolovat nastavení ponechávání zpráv na serveru a nastavení SMTP serveru.
 
 • v levém menu u vytvořeného účtu klikněte na položku "Nastavení serveru"
 • v další části "Nastavení serveru" můžete zaškrtnutím či zrušením zaškrtnutí u volby "Ponechat zprávy na serveru" zvolit, zda chcete stahované zprávy ponechávat ve schránce na Seznamu či se mají zprávy při stažení ze schránky automaticky mazat.


Kontrola nastavení odchozíhoo serveru
 
 • pomocí postupu pro přidání účtu výše se dostaňte do části Nastavení účtu
 • v levém menu klikněte na položku "Server odchozí pošty (SMTP)" a zvolte tlačítko "Upravit..."

 
 • v poli "Adresa serveru" musí být zadáno "smtp.seznam.cz"
 • port by měl být "465
 • v části "Zabezpečení a autentizace" u volby "Zabezpečení spojení" nastavte "SSL/TLS"
 • u volby "Způsob autentizace" zvolte "Heslo, zabezpečený přenos"
 • v poli "Jméno uživatele" zadejte své uživatelské jméno. Pokud máte adresu končící @seznam.cz, můžete jej uvést ve tvaru celé e-mailové adresy nebo jen uživatelského jména. Pokud máte adresu končící @email.cz nebo @post.cz uveďte své uživatelské jméno ve tvaru celé e-mailové adresy (například: vesely.uzivatel@email.cz nebo vesely.uzivatel@post.cz)

 
 • nastavení potvrďte tlačítkem "OK"

Tímto je poštovní program Mozilla Thunderbird nastaven a připraven pro stahování a odeslání pošty.

Thunderbird ve výchozím stavu maže poštu (ihned či po 14 dnech)

Po přidání POP3 e-mailového účtu dle postupu výše bude v Thunderbirdu zapnuto automatické mazání zpráv ze serveru. Chcete-li, aby vám ve webovém rozhraní e-mailové schránky pošta zůstávala, nebo naopak, aby se hned po stažení do Thunderbirdu mazala, postupujte následovně:
 
 • V Thunderbirdu přejděte do hlavní nabídky (☰) > Možnosti > Nastavení účtu.
 • V levém menu najděte účet, kterého se problém týká a klikněte pod jeho názvem na Nastavení serveru.
 • V části Nastavení serveru můžete:
  • Vypnout/Zapnout možnost Ponechat zprávy na serveru
  • Vypnout/Zapnout možnost nejdéle po dobu 14 dní (aby se pošta vůbec nemazala, tuto volbu odškrtněte a ponechte zatrženou volbu níže – dokud je nesmažu).
Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás