POP3 nastavení Mozilla Thunderbird

Nevyhovují vám videa? Zobrazte si podrobnou obrázkovou nápovědu.

Nastavení programu Mozilla Thunderbird k výběru a odesílání pošty provedete dle následujícího návodu:

 • Spusťte Mozilla Thunderbird a v pravém horním rohu klikněte na ikonku
 • přejděte k volbě "Možnosti..." a klikněte na "Nastavení účtu..."

     
 
 • klikněte na tlačítko "Akce účtu" a zvolte "Přidat poštovní účet"

 
 
 • do pole "Vaše jméno" zadejte své jméno
 • do pole "E-mail" zadejte svou e-mailovou adresu (ve tvaru celé e-mailové adresy)
 • do pole "Heslo" zadejte své přístupové heslo a klikněte na tlačítko "Pokračovat"

Následuje automatická detekce nastavení. Tato by si měla správně ověřit a nastavit potřebné údaje pro POP3 a SMTP.Ne vždy ovšem může automatická detekce zjistit potřebná nastavení správně, v tomto případě Thunderbird upřednostňuje protokol IMAP. A v takovém případě je zapotřebí nastavení ručně upravit.
 
 • klikněte na tlačítko"Ruční nastavení"


 
 • do pole "Příchozí" zadejte "pop3.seznam.cz", zvolte protokol "POP", nastavte port "995" a volbu zabezpečení změňte na "SSL/TLS"
  (je možné použít i port 110 s žádným zabezpečením pro nezabezpečenou komunikaci)
 • v poli "Odchozí" nastavte "smtp.seznam.cz" port "465" a zabezpečení "SSL/TLS"
  (je možné použít i port 25 s žádným zabezpečením pro nezabezpečenou komunikaci)
 • poté klikněte na tlačítko "Znovu otestovat nastavení", upravená nastavení se znovu překontrolují.
 • po dokončené kontrole upraveného nastavení klikněte na tlačítko "Hotovo"Po vytvoření účtu se tento zobrazí v levém sloupci okna "Nastavení účtu". Díky automatické detekci by již nyní mělo být vše v pořádku nastaveno. Doporučujeme pro jistotu i tak překontrolovat nastavení ponechávání zpráv na serveru a nastavení SMTP serveru.
 
 • v levém menu u vytvořeného účtu klikněte na položku "Nastavení serveru"
 • v další části "Nastavení serveru" můžete zaškrtnutím či zrušením zaškrtnutí u volby "Ponechat zprávy na serveru" zvolit, zda chcete stahované zprávy ponechávat ve schránce na Seznamu či se mají zprávy při stažení ze schránky automaticky mazat.


 
 • dále v levém menu klikněte na položku "Server odchozí pošty (SMTP)" a zvolte tlačítko "Upravit..."


 
 • v poli "Adresa serveru" musí být zadáno "smtp.seznam.cz"
 • port by měl být "465
 • v části "Zabezpečení a autentizace" u volby "Zabezpečení spojení" nastavte "SSL/TLS"
 • u volby "Způsob autentizace" zvolte "Heslo, zabezpečený přenos"
 • v poli "Jméno uživatele" zadejte své uživatelské jméno. Pokud máte adresu končící @seznam.cz, můžete jej uvést ve tvaru celé e-mailové adresy nebo jen uživatelského jména. Pokud máte adresu končící @email.cz nebo @post.cz uveďte své uživatelské jméno ve tvaru celé e-mailové adresy (například: vesely.uzivatel@email.cz nebo vesely.uzivatel@post.cz)


 
 • nastavení potvrďte tlačítkem "OK"

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás