IMAP nastavení Mozilla Thunderbird

Nastavení programu Mozilla Thunderbird k výběru a odesílání pošty provedete dle následujícího návodu:

 • Spusťte Mozilla Thunderbird a v pravém horním rohu klikněte na ikonku (tři čárky pod sebou).
 • Klikněte na Nastavení účtu...
 
 • Klikněte na tlačítko Akce účtu a zvolte Přidat poštovní účet.
 
 
 
 • Následuje automatická detekce nastavení. Ta by si měla zjistit a nastavit potřebné údaje pro IMAP a SMTP.
 • Pokud se vám zdá nastavení v pořádku, můžete kliknout na tlačítko Hotovo.
 
 • Účet je tímto úspěšně nastaven a synchronizace složek napříč schránkou i odesílání zpráv by mělo být funkční.

Chcete-li si nastavení před dokončením zkontrolovat nebo automatická detekce nastavení nenašla, postupujte na ruční nastavení.
 
 • Klikněte na tlačítko na Ruční nastavení (M) vlevo dole.
 
 • V následujícím okně můžete zkontrolovat či vypsat nastavení ručně.

Příchozí:
 • Protokol: IMAP
 • Server: imap.seznam.cz
 • Port: 993
 • SSL: SSL/TLS
 • Autentizace: Heslo, zabezpečený přenos
 • Uživatelské jméno: vaše e-mailová adresa

Odchozí:
 • Server: smtp.seznam.cz
 • Port: 465 (nebo 587)
 • SSL: SSL/TLS
 • Autentizace: Heslo, zabezpečený přenos
 • Uživatelské jméno: vaše e-mailová adresa
 
 • Poté klikněte na tlačítko Znovu otestovat, upravená nastavení se znovu překontrolují.
 • Po dokončené kontrole nastavení klikněte na tlačítko Hotovo.

Tímto jste dokončili nastavení e-mailové schránky pro synchronizaci přes IMAP. V okně Nastavení účtu byste  v levé části měli vidět nastavený účet. Měla by rovněž začít synchronizace pošty.

 

Kontrola nastavení odchozího serveru

Budete-li mít někdy problém s odesíláním pošty z Thunderbirdu, můžete jej zkontrolovat následujícím způsobem:
 • V programu Mozilla Thunderbird a v pravém horním rohu klikněte na ikonku (tři čárky pod sebou).
 • Klikněte na Nastavení účtu...
 
 • V levém menu najděte příslušnou e-mailovou adresu toho účtu, kterému správně nefunguje odesílání zpráv a klikněte na ni.
 • V části Odchozí server (SMTP) klikněte na tlačítko Upravit SMTP server...
 
 • Zkontrolujte nebo upravte nastavení:
  • Adresa serveru: smtp.seznam.cz
  • Port: 465 (nebo 587)
  • Zabezpečení spojení: SSL/TLS
  • Způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos
  • Uživatelské jméno: zadejte celou svou e-mailovou adresu.
 
 • Nastavení potvrďte tlačítkem OK. Vyzkoušejte, zda odesílání zpráv z daného účtu funguje.

 

Nastavení synchronizace IMAP složek

 • V menu programu vyberte Soubor a zvolte Správce odebírání.
     

 

 • V poli Účet vyberte Váš poštovní účet a následně klikněte na tlačítko Obnovit. Vyčkejte na zobrazení seznamu IMAP složek na serveru.
 • Synchronizaci nastavíte zatržením každé jednotlivé složky (nebo jejím označením a kliknutím na Odebírat).
 • Nastavení potvrdíte tlačítkem OK.
 
 • Poté přejděte v horním menu Thunderbirdu na Nástroje pomocí tlačítka (tři čárky pod sebou) a vyberte Nastavení účtu.
 • V levém sloupci u vytvořeného účtu přejděte do kategorie Nastavení serveru.
 • Zde v části Při odstranění zprávy zatrhněte Přesunout zprávu do této složky a z roletového menu vyberte položku Koš.
 
 • V levém sloupci u poštovního účtu se přesuňte do kategorie Kopie a složky.
 • Zde v části Automaticky při odesílání poštovní zprávy zatrhněte Uložit kopii do složky, vyberte Další a následně z roletového menu vyberte položku Odeslaná pošta.
 
 • Přejděte k části Archiv zpráv.
 • V části Uchovávat archiv zpráv v zvolte Další a z roletového menu vyberte položku archive.
 • Poté přejděte k části Koncepty a šablony.
 • V části Uchovávat koncepty zpráv v zvolte Další a z roletového menu vyberte položku Koncepty.
 • Nastavení dokončete kliknutím na tlačítko OK.
 
 • V levém sloupci ještě přejděte do části Nevyžádaná pošta a zde zatrhněte ve spodní části volbu Přesunout příchozí nevyžádané zprávy do.
 • Zatrhněte Další a následně z roletového menu vyberte položku spam.

A to je vše. Účet je nyní nastaven a veškerá provedená práce se zprávami se nyní projeví jak v Mozille Thunderbird, tak i ve schránce na Seznamu.

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás