IMAP nastavení Mozilla Thunderbird


Nevyhovují vám videa? Zobrazte si podrobnou obrázkovou nápovědu.

 

Nastavení programu Mozilla Thunderbird k výběru a odesílání pošty provedete dle následujícího návodu:

 • Spusťte Mozilla Thunderbird a v pravém horním rohu klikněte na ikonku
 • přejděte k volbě "Možnosti..." a klikněte na "Nastavení účtu..."

     
 
 • klikněte na tlačítko "Akce účtu" a zvolte "Přidat poštovní účet"


 
 • do pole "Vaše jméno" zadejte své jméno
 • do pole "E-mail" zadejte svou e-mailovou adresu (ve tvaru celé e-mailové adresy)
 • do pole "Heslo" zadejte své přístupové heslo a klikněte na tlačítko "Pokračovat"
Následuje automatická detekce nastavení. Tato by si měla správně ověřit a nastavit potřebné údaje pro POP3 a SMTP.Ne vždy ovšem může automatická detekce zjistit potřebná nastavení správně a v takovém případě je zapotřebí nastavení ručně upravit.
 
 • klikněte na tlačítko "Ruční nastavení"


 
 • do pole "Příchozí" zadejte "imap.seznam.cz", zvolte protokol "IMAP", nastavte port "993" a volbu zabezpečení změňte na "SSL/TLS"
  (je možné použít i port 143 s žádným zabezpečením pro nezabezpečenou komunikaci)
 • v poli "Odchozí" nastavte "smtp.seznam.cz", port "465" a zabezpečení "SSL/TLS"
  (je možné použít i port 25 s žádným zabezpečením pro nezabezpečenou komunikaci)
 • poté klikněte na tlačítko "Znovu otestovat", upravená nastavení se znovu překontrolují
 • po dokončené kontrole upraveného nastavení klikněte na tlačítko "Hotovo"Tímto jste dokončili nastavení e-mailové schránky pro synchronizaci přes IMAP. V okně "Nastavení účtu" byste  v levé části měli vidět nastavený účet. Díky automatické detekci by nyní mělo být vše v pořádku nastaveno a funkční. Nicméně, i tak doporučujeme pro jistotu překontrolovat nastavení SMTP serveru a synchronizace složek.

Kontrola nastavení odchozího serveru

 
 • v levém menu u vytvořeného účtu klikněte na položku "Server odchozí pošty (SMTP)" a zvolte tlačítko "Upravit..."


 
 • v poli "Adresa serveru" musí být zadáno "smtp.seznam.cz"
 • port musí obsahovat "465"
 • v části "Zabezpečení a autentizace" u volby "Zabezpečení spojení" nastavte "SSL/TLS"
 • u volby "Způsob autentizace" zvolte "Heslo, zabezpečený přenos"
 • v poli "Jméno uživatele" zadejte své uživatelské jméno. Pokud máte adresu končící @seznam.cz, můžete uvést pouze uživatelské jméno (část před @). Pokud máte adresu končící @email.cz nebo @post.cz, uveďte své uživatelské jméno ve tvaru celé e-mailové adresy (například: vesely.uzivatel@email.cz nebo vesely.uzivatel@post.cz)


 
 • nastavení potvrďte tlačítkem "OK"

Nastavení synchronizace složek

 
 • v menu programu vyberte "Soubor" a zvolte "Správce odebírání"

     


Zde si vyberete, které složky e-mailové schránky se budou s poštovním programem synchronizovat

 • v poli "Účet" vyberte Váš vytvořený účet a následně klikněte na tlačítko "Obnovit"
 • synchronizaci nastavíte zatržením každé jednotlivé složky a kliknutím na tlačítko "Odebírat"
 • u synchronizovaných složek se zobrazí ikonka složky
 • nastavení potvrdíte tlačítkem "OK"


 
 • poté přejděte znovu v horním menu na "Nástroje" a znovu vyberte možnost "Nastavení účtu"
 • v levém sloupci u vytvořeného účtu přejděte do kategorie "Nastavení serveru"
 • zde v části "Pro odstranění zprávy" zatrhněte "Přesunout zprávu do této složky" a z roletového menu vyberte položku "Koš" 
 • v levém sloupci u vytvořeného účtu se poté přesuňte do kategorie "Kopie a složky"
 • zde v části "Automaticky při odesílání poštovní zprávy" zatrhněte "Uložit kopii do složky", poté zatrhněte "Další" a následně z roletového menu vyberte položku "Odeslaná pošta"


 
 • následně přejděte k části "Archiv zpráv"
 • zde v části "Uchovávat archiv zpráv v" zatrhněte "Další" a z roletového menu vyberte položku "archive"
 • poté přejděte k části "Koncepty a šablony"
 • a zde v části "Uchovávat koncepty zpráv v" zatrhněte "Další" a z roletového menu vyberte položku "Koncepty"
 • nastavení dokončete kliknutím na tlačítko "OK"


 
 • v levém sloupci ještě přejděte do části "Nevyžádaná pošta" a zde zatrhněte ve spodní části volbu "Přesunout příchozí nevyžádané zprávy do"
 • zatrhněte "Další" a následně z roletového menu vyberte položku "spam"A to je vše. Účet je nyní nastaven a veškerá provedená práce se zprávami se nyní projeví jak v Mozille Thunderbird, tak i ve schránce na Seznamu.

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás