IMAP nastavení Mozilla Thunderbird

Nastavení programu Mozilla Thunderbird k výběru a odesílání pošty provedete dle následujícího návodu:

 • Spusťte Mozilla Thunderbird a v pravém horním rohu klikněte na ikonku
 • přejděte k volbě "Možnosti..." a klikněte na "Nastavení účtu..."
     
 
 • klikněte na tlačítko "Akce účtu" a zvolte "Přidat poštovní účet"

 
Následuje automatická detekce nastavení. Tato by si měla správně ověřit a nastavit potřebné údaje pro IMAP a SMTP.


Pokud se vám zdá nastavení v pořádku, můžete kliknout na tlačítko "Hotovo" a ověřit si funkčnost stahování a odesílání zpráv. Chcete-li si nastavení před dokončením zkontrolovat, pokračujte na "Ruční nastavení" (tlačítko vlevo dole).


V následujícím okně můžete vyplnit zkontrolovat či vypsat nastavení ručně.
 
 • do pole "Příchozí" zadejte "imap.seznam.cz", zvolte protokol "IMAP", nastavte port "993" a volbu zabezpečení změňte na "SSL/TLS"
 • v poli "Odchozí" nastavte "smtp.seznam.cz", port "465" a zabezpečení "SSL/TLS"
 • poté klikněte na tlačítko "Znovu otestovat", upravená nastavení se znovu překontrolují
 • po dokončené kontrole upraveného nastavení klikněte na tlačítko "Hotovo"


Tímto jste dokončili nastavení e-mailové schránky pro synchronizaci přes IMAP. V okně "Nastavení účtu" byste  v levé části měli vidět nastavený účet.


Kontrola nastavení odchozího serveru

Budete-li mít někdy problém s odesíláním pošty z Thunderbirdu, můžete jej zkontrolovat následujícím způsobem:
 
 • pomocí postupu pro přidání účtu výše se dostaňte do části Nastavení účtu
 • v levém menu klikněte na položku "Server odchozí pošty (SMTP)" a zvolte tlačítko "Upravit..."

 
 • v poli "Adresa serveru" musí být zadáno "smtp.seznam.cz"
 • port musí obsahovat "465"
 • v části "Zabezpečení a autentizace" u volby "Zabezpečení spojení" nastavte "SSL/TLS"
 • u volby "Způsob autentizace" zvolte "Heslo, zabezpečený přenos"
 • v poli "Jméno uživatele" zadejte své uživatelské jméno. Pokud máte adresu končící @seznam.cz, můžete uvést pouze uživatelské jméno (část před @). Pokud máte adresu končící @email.cz nebo @post.cz, uveďte své uživatelské jméno ve tvaru celé e-mailové adresy (například: vesely.uzivatel@email.cz nebo vesely.uzivatel@post.cz)

 
 • nastavení potvrďte tlačítkem "OK"
 • následně v okně Nastavení účtu v levém menu klikněte na Nastavení serveru u příslušného účtu a podívejte se jaký SMTP server je pro něj nastaven


Nastavení synchronizace složek

 
 • v menu programu vyberte "Soubor" a zvolte "Správce odebírání"
     

 

 • v poli "Účet" vyberte Váš vytvořený účet a následně klikněte na tlačítko "Obnovit"
 • synchronizaci nastavíte zatržením každé jednotlivé složky a kliknutím na tlačítko "Odebírat"
 • u synchronizovaných složek se zobrazí ikonka složky
 • nastavení potvrdíte tlačítkem "OK"

 
 • poté přejděte znovu v horním menu na "Nástroje" a znovu vyberte možnost "Nastavení účtu"
 • v levém sloupci u vytvořeného účtu přejděte do kategorie "Nastavení serveru"
 • zde v části "Pro odstranění zprávy" zatrhněte "Přesunout zprávu do této složky" a z roletového menu vyberte položku "Koš"


 
 • v levém sloupci u vytvořeného účtu se poté přesuňte do kategorie "Kopie a složky"
 • zde v části "Automaticky při odesílání poštovní zprávy" zatrhněte "Uložit kopii do složky", poté zatrhněte "Další" a následně z roletového menu vyberte položku "Odeslaná pošta"

 
 • následně přejděte k části "Archiv zpráv"
 • zde v části "Uchovávat archiv zpráv v" zatrhněte "Další" a z roletového menu vyberte položku "archive"
 • poté přejděte k části "Koncepty a šablony"
 • a zde v části "Uchovávat koncepty zpráv v" zatrhněte "Další" a z roletového menu vyberte položku "Koncepty"
 • nastavení dokončete kliknutím na tlačítko "OK"

 
 • v levém sloupci ještě přejděte do části "Nevyžádaná pošta" a zde zatrhněte ve spodní části volbu "Přesunout příchozí nevyžádané zprávy do"
 • zatrhněte "Další" a následně z roletového menu vyberte položku "spam"


A to je vše. Účet je nyní nastaven a veškerá provedená práce se zprávami se nyní projeví jak v Mozille Thunderbird, tak i ve schránce na Seznamu.

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás