Jak číst hlavičku zprávy

 

Hlavička zprávy nese podobné informace například jako balík, nebo obálka. Je v ní uveden datum odeslání,odesilatel, adresát, nebo informace o spamu. Informací je v ní mnoho, ty nejdůležitější, najdete v tomto návodu.

Zobrazení hlavičky

 • Otevřte email, u kterého chcete hlavičku zobrazit.
 • V levém dolním rohu v otevřené zprávě klikněte na tlačítko "Další" a vyberte položku "Zobrazit hlavičku".
   V zobrazeném okně najdete již zmíněnou hlavičku a v ní obsažené údaje. Informace se čtou od konce, tedy odspodu nahoru.
 
 • X-Country
 • - Země, odkud byl email odeslán •  
 • Message-Id
 • - Číslo zprávy. Využitelná především pro správce emailového serveru


 • Content-Type
 • - Kódování obsahu a znaková sada


 • X-Mailer
 • - Identifikace programu, který byl použit pro odeslání


 • From
 • - Adresa odesilatele

 • Date
 • - Datum a čas odeslání zprávy

 • Received
 • - Adresa emailového serveru a IP adresa osoby, která email odeslala 

 • Subject
 • - Předmět uvedený ve zprávě

 • To
 • - Adresa příjemce 

 • Další Received
 • - Ukazuje cestu, kudy e-mail samotný putoval 

 • X-Spam-Status
 • - Oznámkování Antispamového serveru, zda je tento konkrétní email možný spam. Přesné informace o bodování jsou interní informací.

 • Reply-To

- Označuje, jakou má odesilatel nastavenu adresu pro odpověď

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás