IMAP nastavení pro iPhone

Nastavení výchozího poštovního klienta iPhone pro příjem a odesílání pošty pomocí IMAP připojení provedete dle následujícího návodu:

 • V iPhonu přejděte do Nastavení > Pošta, klikněte na Účty a poté na Přidat účet (ve výběru poskytovatele účtu vyberte Jiný > Přidat poštovní účet).
 • Doplňte své jméno, emailovou adresu, přístupové heslo a popis nastaveného účtu.
   
 • Nastavení potvrďte tlačítkem Hotovo, měla by proběhnout kontrola údajů, uložení nastavení a první stažení zpráv. Poštu můžete nyní na iPhone číst v aplikaci Mail.
 
Obě pole Uživatel je nutné vyplnit. Bez nich se nepodaří ověřit uživatelské údaje a nastavení může skončit chybou.

Je návod příliš stručný? Zobrazte si podrobnou obrázkovou nápovědu.

 

 • V mobilním zařízení přejděte do "Nastavení".


   
 • Poté přejděte do části "Pošta".


   
 • Klikněte na nabídku "Účty" zvolte "Přidat účet...", v nabídce typu účtu následně vyberte "Jiný".


   
 • Klikněte na "Přidat poštovní účet" v části "Pošta".

 
 • Zobrazí se základní nastavení. Do pole "Jméno" zadejte vaše jméno, které se bude zobrazovat příjemcům.
 • Do pole "E-mail" zadejte svou e-mailovou adresu (ve tvaru celé e-mailové adresy).
 • Do pole "Heslo" zadejte své přístupové heslo.
 • A jako "Popis" zadejte libovolný název nově nastaveného účtu.
 • Pokračujte tlačítkem "Dále" v pravé horní části okna.


   
 • V horní části zvolte tlačítko "IMAP" (modře se podbarví).
 • Překontrolujte správnost dříve zadaných informací Jméno, E-mail a Popis.
   
 • Pro "Server příchozí pošty" jako "Hostitele" zadejte "imap.seznam.cz".
 • Do pole "Uživatel" zadejte celou svou e-mailovou adresu.
Pole Uživatel je nutné vyplnit. Bez něj se nepodaří ověřit uživatelské údaje a nastavení může skončit chybou ověření.
   
 • Pro "Server odchozí pošty" jako "Hostitele" zadejte "smtp.seznam.cz".
 • Do pole "Uživatel" zadejte celou svou e-mailovou adresu.
Pole Uživatel je nutné vyplnit. Bez něj se nepodaří ověřit uživatelské údaje a nastavení může skončit chybou ověření.
 
 • Po ověření nastavení se zobrazí další obrazovka. V pravé horní části okna zvolte tlačítko "Uložit".


   
 • Po ověření se nastavený účet zobrazí v seznamu všech účtů v iPhonu. Nicméně před prvním stažením zpráv je třeba ještě upravit další nastavení. Ťapněte tedy na nově vytvořený účet.  


   
 • V poli "Účet" ťapněte na vaši e-mailovou adresu.


   
 • Na další obrazovce přejděte na konci k nastavení SMTP, otevřete jej a zvolte svůj používaný "Primární server".

   
   
 • Zde překontrolujte a upravte nastavení tak, aby:
  - přepínač "Použít SSL" byl v zelené poloze
  - "Ověření totožnosti" bylo nastaveno na "Heslo"
  - nastavený "Port serveru" byl "465"
 • Nastavení potvrďte tlačítkem "Hotovo" v pravé horní části okna.


   
 • Nacházíte se zpět v nastaveném účtu. Vyberte poslední nabídku "Ostatní".


   
 • V části "Chování schránky" se po první synchronizaci zpráv zobrazí složky na serveru, odpovídající složkám v iPhonu. Při špatném nastavení se nebudou správně synchronizovat zprávy v iPhonu s emailovou schránkou:
  - schránce Koncepty by měla odpovídat vzdálená složka drafts
  - schránce Odeslané by měla odpovídat vzdálená složka sent
  - schránce Smazané by měla odpovídat vzdálená složka trash
  - Archivní schránce by měla odpovídat vzdálená složka archive
 • V části "Smazané zprávy" lze nastavit, za jak dlouho se mají v iPhonu smazané zprávy automaticky odstranit. Nastavení zvolte takové, které vám nejvíce vyhovuje.
 • V části "Nastavení příchozí pošty" překontrolujte a upravte nastavení tak, aby:
  - přepínač "Použít SSL" byl v zelené poloze
  - "Ověření totožnosti" bylo nastaveno na "Heslo"
  - volba "Předpona cesty IMAP" zůstala prázdná
  - nastavený "Port serveru" byl "993"
   
 • Přejděte zpět pomocí tlačítka "Účet" v levé horní části okna.
   
 • Účet je nyní nastavený, můžete přijímat i odesílat zprávy.

 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás