Zásady zpracování osobních údajů Sreality

Za účelem využití služby Prodej nemovitostí na serveru Sreality.cz, dostupného z internetové adresy (URL) https://www.sreality.cz (dále jen „Služba“), je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, jako provozovatel Služby (dále jen „Provozovatel”), oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, a další data), které tito Uživatelé zadají prostřednictvím Služby. Provozovatel může zadané údaje ověřit prostřednictvím veřejných zdrojů (databází). 


Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, zejména oslovení realitních kanceláří Uživatelem se zájmem o jejich služby. Za tímto účelem budou osobní údaje Uživatele předány realitním kancelářím. Osobní údaje Uživatele mohou být předány dále i společnosti Realman s.r.o., IČO: 262 27 461, se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, která provozuje realitní software pro realitní kanceláře, pokud realitní kancelář využívá jejich software. Toto předání osobních údajů je za účelem provozování softwaru pro realitní kanceláře a sběru statistických údajů ze strany této společnosti.


Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.


Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.


Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.