Technické podmínky Sdovolená.cz

Řazení nabídek Sdovolena.cz
 
Nabídky zájezdů jsou k dohledání po zvolení filtru. Výpis nabídek je na těchto místech:
 
Nabídka zájezdů

1. Sdovolena.cz
  • hlavní stránka služby - zde se zobrazuje 12 nabídek a jedná se o placenou reklamu. V případě, že není zakoupených celých 12 pozic doplní se nabídka od klientů, kteří mají pozici zakoupenou.
  • Výpis inzerátů - nabídky se řadí podle prioritizace, kterou si určí cestování kancelář ve svém feedu. Ve výpisu u samotné cestovní kanceláře (dále jako “CK”) se inzeráty řadí dle její priority. Ve výpisu všech nabídek (více CK) se na prvních dvou pozicích zobrazí zakoupené pozice “Přednostní výpis” max dvě první pozice. Dále se zobrazují nabídky dle přiřazených priorit od všech CK
 Inzeráty se dají dále řadit:
  • zájezdy se seřadí vzestupně od nejlevnějšího
  • nejbližší termín - zájezdy se zobrazí vzestupně podle nejbližšího termínu odjezdu
 
2. Seznam.cz - hint
Pokud se na vyhledávací dotaz zobrazí hint Sdovolené zobrazí se v hintovací nabídce podle proklikovosti.
 
Adresář cestovních kanceláří
V adresáři CK se zobrazují cestovní kanceláře podle abecedy.
 
Reklamní pozice
 
1. Hlavní stránka Sdovolena.cz
  • TIP na zájezd - zvýhodnění inzerátu na hlavní stránce. V sekci TIP na zájezd se zobrazuje 12 inzerátů. Pozice se dá koupit na týden.
  • reklama se zobrazuje v pravé části stránky. 
  • Leaderboard middle - reklama se zobrazuje uprostřed hlavní stránky.
 
2.  Výpis zájezdů
         a) Skyscraper - reklama se zobrazuje v pravé části stránky. 
         b) Leaderboard bottom - reklama se zobrazuje dole pod výpisem zájezdů
3. Detail zájezdu
         a) Skyscraper - reklama se zobrazuje v pravé části stránky. 
         b) Leaderboard bottom - reklama se zobrazuje dole pod výpisem termínů
         c) Detail zájezdu - zobrazení v detailu nalevo od popisu zájezdu.