Založení a publikace článku

Abyste si mohl/a založit a publikovat článek na Médium.cz, musíte mít autorský účet. Ten získáte snadnou registrací.
Ve vašem autorském účtu (administraci, do které se dostanete hned po dokončení registrace) jděte do formuláře pro zadání článku. Dostanete se tam několika cestami:
  • Na hlavní stránce administrace tlačítko nebo odkaz Přidat článek
  • Z menu přes + u položky Články
  • Z přehledu vašich článků přes tlačítko Přidat
Ve formuláři založení (nebo později i editace) článku máte možnost vyplnit následující položky: 

Titulek článku

Hlavní nadpis článku, který se objeví také ve všech upoutávkách článku (např. ve vašem autorském profilu).

Hlavní obrázek

Můžete si vybrat z databáze již vložených fotek nebo nahrát vlastní.

Popisek hlavního obrázku

Stručná informace k hlavnímu obrázku. Do popisku se neuvádí autor nebo zdroj fotografie. Ten se uvádí přímo při nahrávání fotografie do systému a je pak zobrazen samostatně.

Úvod článku (perex)

Krátké shrnutí, o čem článek je.

Obsah článku 

Hlavní část článku, která obsahuje text a další prvky.

Špikami můžete vracet v průběhu editace kroky zpět, případně se posunout do posledního okamžiku editace. 

K dispozici jsou základní změny formátování písma. B - tučné, I - kurzíva, horní a dolní index a mezititulek H2, případně pod T další typy mezititulků/mezinadpisů.

Bodový a číslovaný seznam.

Možnost přidat k označenýmu textu odkaz nebo ho zrušit.

Vložit obrázek do textu. V textu se objeví okno, ve kterém fotku můžete vybrat modrým tlačítkem z dříve nahraných nebo nahrát vlastní zeleným tlačítkem Nahrát můj obrázek.
Poté, co si fotku vyberete, můžete nastavit, který ořez se bude v článku zobrazovat. Lze doplnit také popisek fotky, který se zobrazí ve článku pod fotkou. (nepatří do něj zdroj a autor, kteří se zadávají přímo při nahrávání fotografie).

Možnost vložit do textu mezi odstavce strukturovaný odkaz (včetně hlavní fotky a titulku odkazovaného článku) na váš jiný článek, který už byl publikován na Médium.cz.
Vložení citátu. Pro box s graficky zvýrazněným citovaným textem.
Vložení ankety. Lze vytvořit novou nebo použít dříve založenou. Čtenáři mohou v ankete hlasovat.

Vložení příspěvků ze sociálních sítí Instagram, Twitter, Facebook. Do okna se vždy vkládá přímý odkaz na příspěvek. Pokud příspěvek vložit nejde, daná sociální síť nebo autor na dané síti neumožnili sdílení formou embedu.

Univerzální vkládání embedu metodou iframe. Takto lze např. vložit video ze služby YouTube.
Stačí celý iframe kód nakopírovat do položky iframe a stisknout tlačítko Načíst. Iframe bude mít stejný poměr stran na displeji mobilu, notebooku a tabletu.

Možnost dát si okno pro psaní obsahu článku na celou obrazovku. Případné zvětšení písma lze řešit zoomováním v prohlížeči.

Štítky

Výběr témat, o kterých článek je. Při psaní se vám budou předchystaná témata nabízet. Klikem nebo stiskem klávesy Enter téma vyberete. Je potřeba vyplnit alespoň jeden štítek, ideálně 3–5.

Diskuze

Můžete se rozhodnout, zda u článku bude diskuze. Pokud ji u článku nechcete, můžete ji vypnout.

Datum publikace

Používá se jen tehdy, pokud chcete článek zveřejnit až v budoucnu. V takovém případě nastavte datum a čas budoucí publikace. Aby článek v naplánované datum vyšel, musíte nastavení následně potvrdit tlačítkem Publikovat. Když datum publikace nevyplníte, dojde k publikaci ihned po stisku tlačítka Publikovat. Po první publikaci článku již nelze datum publikace změnit.
Tlačítkem Uložit ukládáte doposud neuložené změny, abyste během úprav o nic nepřišli. Takto uložené změny se však nezobrazí veřejně, k tomu je třeba článek po úpravách opět Publikovat.

Publikace (zveřejnění) článku

Jakmile chcete článek zveřejnit, vždy musíte kliknout na tlačítko Publikovat. K publikaci dojde ve zvolené datum publikace. Pokud není vyplněno, článek je veřejný okamžitě po stisku tlačítka Publikovat.

Odpublikace (zrušení) článku

Jakmile chcete článek, který byl dříve publikován, odstranit, aby ho čtenáři nemohli vidět, vždy musíte kliknout na tlačítko Odpublikovat. K odpublikaci dojde do jedné minuty od stisku tlačítka. Od té chvíle už článek nebude dostupný veřejně.

Editorská kontrola

Všechny články prochází editoři. Některé články se mohou dostat na hlavní stránku Seznam.cz do Newsfeedu nebo mohou být zařazeny do sekcí a na hlavní stránku Médium.cz. Pokud byl váš článek takto zařazen, jeho další publikované úpravy budou zveřejněny až po editorské kontrole.
 

Počet aktivních příjemců

Počet aktivních příjemců služby podle čl. 24 nařízení o digitálních službách je k 31.1.2024: 2 972 795