Vložení a editace obrázku

V editaci článku nebo svého autorského profilu můžete Nahrát můj obrázek pomocí tlačítka, které otevře nové okno.


Druhá možnost je před zadáváním článku nahrát obrázek přímo do databáze přes tlačítko + v menu u položky Moje obrázky nebo přes odkaz Přidat obrázek pro článek na Nástěnce.

Bez ohledu na to, jakou cestou se rozhodnete obrázek nahrát, dalším krokem je vždy vyplnění údajů o obrázku a vybrání souboru z disku.
 

Položky formuláře pro nahrání obrázku

Název

Název slouží především pro potřeby popisu obrázku v administraci. Název obrázku se překopíruje při vkládání fotografie do textu článku do jeho popisku (ale ten lze dodatečně pro potřeby konkrétního článku ještě upravit). Pokud nevyplníte nic, doplní se tam název souboru.

Klíčová slova

Klíčová slova slouží k filtrování v administraci a umístí se do adresy souboru obrázku vloženého do systému. Ve článku klíčová slova obrázku nikde nejsou uvedena.

Autor

Položka Autor se předvyplňuje vaším jménem. To prosím vždy upravte, pokud je autorem nebo zdrojem fotografie někdo jiný než vy. Pokud se rozhodnete nějakou fotku použít, musíte k tomu mít práva. Cizí fotografii bez svolení autora nebo jeho licence použít nelze.

Soubor obrázku

V položce Soubor obrázku vyberte soubor z paměti vašeho zařízení (počítače, mobilu…).

V databázi administrace je větší množství fotografií dostupné všem autorům Seznam Médium k volnému použití v jejich článcích. Stačí je vybrat do článku přes modré tlačítko. 

Editace ořezů

Na webu se obrázek může zobrazit u článku minimálně ve dvou typech ořezů. Pokud se rozhodnete obrázek upravit/editovat, můžete u něj tyto ořezy nastavit.
V případě hlavní fotografie se zobrazí přímo ve článku Ořez default_16x9 (jak už název napovídá jde o ořez s poměry stran 16:9). V upoutávce se zobrazuje ořez Ořez crt_4x3. Pro obrázek umístěný v textu článku si můžete vybrat u každého vloženého obrázku, který ořez chcete. Přednastavený je Ořez original.

Po změně ořezu stačí fotografii uložit a nový ořez se do minuty objeví na webu.  Není kvůli tomu třeba článek znovu publikovat.