Počet aktivních příjemců služby

Počet aktivních příjemců služby podle čl. 24 nařízení o digitálních službách je k 31.1. 2024: 1 663 388