Pravidla inzerce

Inzertní obsah je přijímán v českém jazyce, s diakritikou a celkově v souladu s platnými pravidly českého pravopisu.

•  V inzerátech na Službě nesmějí být zveřejňovány odkazy.
•  Předmětem vkládaného inzerátu musí být pouze prodej vozidla za stanovenou pevnou cenu nebo příp. nabídka přenechání vozidla na leasing (finanční leasing). Nejsou akceptovány inzeráty týkající se nájmu dopravního prostředku (s výjimkou přenechání leasingu s odkoupením vozu do vlastnictví), směny, zapůjčení nebo aukce vozidla. Neakceptované inzeráty budou bez náhrady a bez předchozího upozornění smazány. Pro registrované autoprodejce nabízíme i možnost inzerovat „Pronájem“ (operativní leasing). Tato varianta inzerce není určena pro soukromé jednorázové inzerující.
•  Objednatel se zavazuje zařazovat inzeráty do odpovídající rubriky Služby dle typu a druhu vozidla a co nejrychleji aktualizovat inzeráty, když dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených.
•  Objednatel se zavazuje zařazovat správné údaje o vozidlech, včetně všech povinných položek, a to do správných kolonek a míst k tomu určených a nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, společnosti nebo webové stránky mimo tato určená místa. Při zadání popisů k vozidlu je třeba dodržovat parametry povolených počtů znaků.
•  Objednatel se zavazuje v prezentované nabídce či poptávce poskytovat informace pravdivé a úplné, a to vždy včetně finální tržní ceny vozidla při platbě v hotovosti nebo bankovním převodem a u plátců DPH včetně DPH, a včetně příslušné fotodokumentace. Objednatel není oprávněn vkládat či importovat do databáze na Serveru identické nabídky vozidel s různou nebo nulovou cenou či drobnými odchylkami popisu. Cenu nelze podmiňovat využitím nabízeného financování ani do ceny nelze započítávat bonusy, nebo podmiňovat ji jiným způsobem (protiúčet, výkupní bonus). Uvedená cena musí být konečná, vč. DPH, bez jakékoli podmínky (financování, započítaný bonus, protiúčet apod., odběr na IČ nebo na RČ). Do poznámky k ceně lze uvést slevy v případě nabízeného financování, případně lze využít možnosti vložit cenu na leasing. Základní cena však musí být uvedena bez podmínky využití financování či výkupu.
•  Přenechání užívání vozidla na leasing musí být rozepsáno na odstupné, počty a výši splátek, a leasingová cena musí být uvedena v kolonce tomu určené.
 
•   Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu inzerátů. V detailu nebo v textu inzerátu je zakázáno:
•       uvádět verzálkami psaná slova (pokud se nejedná o zkratky či názvy, které se oficiálně zapisují pouze verzálkami);
•       uvádět více než jeden vykřičník (před vykřičníkem nesmí být mezera);
•       psát tázací, zvolací a rozkazovací věty;
•       uvádět několikanásobné opakování slova/fráze, nadměrnou interpunkci (tři tečky), emotikony (tzv. „smajlíky“), HTML značky;
•       používat superlativy a objektivně neposouditelné zmínky o kvalitě inzerovaného produktu, např.: „nejlepší služby poskytované…“;
•       uvádět věty typu „vše, co jste kdy chtěli vědět o…“, „přijďte se podívat…“, které nijak nesouvisejí s inzerovaným produktem;
•       uvádět obchodní sdělení, reklamu či zmínky o konkurenci;
•       uveřejňovat neautorizované fotografie, např. fotografie okopírované od jiných uživatelů Služby;
•       uvádět v jednom inzerátu více produktů k prodeji;
•       ve fotografiích a videoinzerátech je zakázáno zobrazovat loga Objednatele či jiného subjektu nebo jiná reklamní sdělení (např. značku vozidla, mobilní bannery či roll-up), odkazy na webové stránky, telefonický kontakt nebo jiné reklamní prvky, a to i v případě, že jsou umístěny na pozadí fotografovaného vozidla.
•       je zakázáno na místě určeném pro fotografii vozidla zobrazovat jakékoli reklamní texty, loga či jakékoli jiné textové soubory. Je zakázáno zobrazovat fotografie, kde vozidlo nezabírá alespoň 3/5 plochy fotografie;
•       je zakázáno zobrazovat namísto fotografie nabízeného produktu ilustrační fotografii nebo textové informace (např. o tom, že fotografie bude teprve dodána nebo že je vozidlo již prodáno);
•       je zakázáno fotografie jakkoli zvýrazňovat nebo opatřovat rušivými prvky např. barevnými rámečky nebo textovými informacemi;
•       je zakázáno používat koláže z více fotografií;
•       fotografie musí splňovat povinné parametry pro velikost, není povoleno doplňovat fotografie rámečky,  je nezbytné zobrazovat fotografie odpovídající skutečnému stavu inzerovaného vozidla.
 
•  Fotografie vkládané k inzerátům musí splňovat tyto parametry:
•       všechny fotografie musí být ve formátu .jpg, minimální rozlišení 1024x768 px (nebo vyšší při zachování poměru stran 4:3), do velikosti 5 MB;
•       maximální počet fotografií je 50;
•       pro „Nové“ vozy je minimální počet fotografií 1;
•       pro „Ojeté“ vozy je minimální počet fotografií 3;
•       inzerát může obsahovat jedno video o maximální velikosti 1GB.
 
•  Objednatel je povinen dodržovat maximální povolené počty znaků v inzerátech:
•    pro „Titulek inzerátu“ (zobrazuje se v názvu inzerátu) je maximální povolený počet znaků včetně mezer 30;
•    pro „Poznámku k ceně“ je maximální povolený počet znaků včetně mezer 150;
•    pro „Poznámku o stavu vozidla“ (na službě Sauto.cz se tato poznámka jmenuje „Popis prodejce") je maximální povolený počet znaků včetně mezer 1 000;
•    pro „Poznámku k ceduli za okno“ je maximální povolený počet znaků včetně mezer 100.
 
•  Provozovatel je v souladu a za podmínek stanovených ve Smluvních podmínkách Služby oprávněn smazat zejména inzeráty obsahující spekulativní či nulovou cenu, inzeráty s vloženým neplatným, neověřeným či fiktivním VIN, neautorizované fotografie, identické (duplicitní) inzeráty s rozdílnou cenou od různých objednatelů či od stejného objednatele, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami či s údaji, které jsou odlišné od údajů (včetně počtu zveřejněných inzerátů) prezentovaných samotným Objednatelem na vlastních www stránkách, nebo existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy.
•  Provozovatel zaručuje, že řazení inzerátů je jednotné a plně zautomatizováno pro všechny uživatele Služby.
•  Vkládání inzerce je podporováno ze všech importních softwarů nebo vlastních aplikací Objednatele. Využití této funkcionality však není součástí placených služeb, a tudíž Provozovatel nenese odpovědnost za aktuálnost či správnost takto do databáze vložených inzerátů.
•  Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání vodoznaku Sauto.cz do fotografií či videoinzerátů přikládaných k inzerátu.
•  Provozovatel si v souladu a za podmínek stanovených ve Smluvních podmínkách Služby vyhrazuje právo inzerci pozastavit či ukončit, vyřadit inzeráty nebo Objednatele z Administračního systému, odepřít Objednateli přístup na Službu z důvodu závažného porušení některého ustanovení těchto Pravidel anebo z důvodu opakovaného (dvakrát a více) méně závažného porušování Pravidel, a to vše bez náhrady.
•  Inzeráty, které nebyly editované déle jak 3 měsíce, mohou být bez náhrady a předchozího upozornění ze systému vymazány.
•  Inzerenti jsou povinni pro reklamní sdělení dodržovat Pravidla reklamy dostupná na: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/ . Pravidla reklamy se použijí jak na stávající reklamní sdělení, tak i na nově objednané reklamní kampaně. Pokud je reklamní sdělení v rozporu s Pravidly reklamy, jedná se o porušení těchto Smluvních podmínek.
•  Provozovatel si vyhrazuje právo udělit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč Objednateli, který opakovaně (min. 3 krát) porušil tyto Pravidla inzerce, a to i přes výzvy Provozovatele k nápravě.
 
10 nejčastějších chyb
1. Fotografie zvýrazněné barevnými nápisy, popisy, reklamním sdělením či logem. Fotky, které mají špatnou vypovídací hodnotu a nesplňují minimální povinné rozlišení (jsou nastaveny rámečkem).
2. Namísto reálných fotografií jsou použity katalogové nebo neautorizované fotky stažené z jiných inzerátů.
3. Chybně vybraná rubrika/kategorie (osobní vozidlo v užitkových, užitkové vozidlo v osobních, havarované vozidlo v ojetých,) či typ karoserie.
4. Nesprávně zadaná cena (0 Kč, 1 Kč, cena dohodou, prodej formou dražby, cena bez DPH, splátka leasingu v ceně za hotovost).
5. Je inzerován pouze pronájem vozidla, nikoli prodej.
6. Chybně zadaná poznámka k ceně (uvádění informací nesouvisejících s cenou, kontakty, používání velkých písmen v celém textu).
7.  Nepravdivě uvedené povinné položky (stav tachometru, rok výroby či rok uvedení do provozu, objem motoru, výkon, VIN).
8.  Špatně zadané položky příslušenství a výbavy vozu.
9.  V popisu inzerátu jsou uvedeny kontaktní údaje, www stránky společnosti či odkazy na jiné stránky.
10.  V popisu inzerátu jsou nepovolené informace (reklamní sdělení, superlativy, informace o prodejci – nikoli o vozidle, slova psaná velkými písmeny, vykřičníky a nepovolené znaky).

Pro vyřešení problému nás kontaktujte.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás