Nástroje pro práci s trasou

V pravém panelu u naplánované trasy se nachází další nástroje pro práci s naplánovanou trasou. Zobrazení výškového profilu, itinerář, změna směru, uložení do Moje mapy, sdílení a export naplánované trasy do souboru.

Výškový profil

Nástroj Zobrazit výškový profil vykreslí průběh stoupání a klesání na trase. Při pohybu myší po trase se na odpovídajícím místě výškovém profilu zobrazí červená linka. Stejně tak při pohybu myši po výškovém profilu se zobrazí bílá tečka na odpovídajícím místě trasy v mapě.

Výškový profil je vypočítán z digitálního modelu terénu složeného z více datových zdrojů:
  • Na území ČR a SR je používán model získaný fotogrammetricky z leteckého měřického snímkování.
  • V zahraničí je využíván model SRTM doplněný u severního a jižního modelem Aster, © NASA Earth Observatory.

Uvedené hodnoty stoupání a klesání jsou pouze orientační. Při jejich výpočtu jsou zanedbány drobné nerovnosti terénu a naopak jsou zachovány kritické zlomové body.


Itinerář

Kliknutím na tlačítko Itinerář v pravém panelu pod naplánovanou trasou je možné zobrazit podrobný rozpis navigace. Ve výpisu jsou uvedeny názvy ulic či značení silnic, délka úseku a směr odbočení na křižovatce.

Pohybováním kurzoru myši nad itinerářem se na zobrazené trase kolečkem označuje aktuálním umístění.

Změna směru

Nástroj Změnit směr prohodí start a cíl trasy i všechny průjezdní body tak, aby cesta vedla opačným směrem. Na takto upravenou a přepočtenou trasu mohou mít vliv např. někeré známé jednosměrné uzavírky na trase.

Uložení do Moje mapy

Nástroj Uložit uloží naplánovanou trasu pro pozdější použití na počítači nebo v mobilní aplikaci. Pro uložení je nutné být přihlášen.

Bližší informace a popis funkce Moje mapy »

Sdílení

Nástroj Sdílet vygeneruje zkrácený odkaz (např. https://mapy.cz/s/z2ec), který vede na mapu s naplánovanou trasou přesně tak, jak ji vidíte sami. Odkaz stačí jednoduše zkopírovat a někomu poslat. Odkaz ve zkráceném tvaru je trvalý a jeho životnost není nijak omezena. Aktuální obrazovku je také možné sdílet na sociálních sítích.
Trasu je taktéž možné sdílet pomocí QR kódu, který si můžete stáhnout jako obrázek ve formátech JPG (pixely) nebo SVG (vektory). Stažený QR kód můžete dále využít například ve svých tištěných materiálech. 

Exportovat do souboru

Pod touto volbou se nachází odkazy na stažení trasy pro nahrání do GPS navigací. Podporované jsou exporty ve formátech GPX a KML.

Při exportu do *.gpx se rozlišují dva druhy výstupu (route - pouze lomové body, track - celé trasa)

  • Autem - export do *.gpx = route
  • Na kole, pěšky, běžkách - export do *.gpx = track
 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás