Co jsou haptické mapy a pro koho jsou určeny?

Haptické mapy jsou mapy určené pro čtení hmatem. Slouží tedy především pro nevidomé a slabozraké uživatele.
Narozdíl od standardních map je nutné tyto mapy vytisknout, ale není to žádná věda.
 

Jak získat haptické mapy

Podrobný návod, jak haptické mapy připravit a následně i vytisknout, najdete zde.
 

Vzhled haptických map

Prvky obsažené v haptických mapách jsou kvůli přehlednosti oproti standardní verzi map velmi zjednodušené.
Kvůli snazšímu hmatovému vnímání byly pomocí generalizace podobné prvky vizuálně sloučeny.


Vytištěný mapový list
 

Měřítko haptických map

Haptické mapy jsou k dispozici ve 3 měřítkách:
 
  • Velké (1:1 200), ve kterém jsou podrobně zobrazeny detaily města. Mapa v tomto měřítku obsahuje informace o názvech ulic nebo např. o zastávkách MHD. 
  • Střední (1:37 000), ve kterém jsou zobrazena sídla, vodní plochy a liniové prvky mezi nimi (železnice, dálnice a silnice 1. - 3. třídy). 
  • Malé (1:300 000), ve kterém se zobrazuje síť velkých měst, silnice 1. třídy a železniční tratě.

Haptické mapy nyní nabízíme nejenom v rámci České republiky, ale i v rámci celé Evropy. 

Popis haptických map

Popis mapy je z důvodů možnosti spolupráce nevidomého a vidícího uživatele s mapou realizován dvojím způsobem. V mapě velkého měřítka jsou označeny ulice, a to zkratkami tří písmen vycházejících z názvu ulice, které jsou vypsány v Brailleově písmu v ose ulice. U náměstí jsou použity zkratky ze čtyř písmen. Zkratky jsou generovány tak, aby se v zobrazeném území neopakovaly. Tyto popisky jsou doplněny plnými názvy ulic ve světlezelené barvě, která nijak nereaguje na tepelnou úpravu, a tudíž zůstává pouze ve vizuální podobě.
V mapách menších měřítek jsou analogicky označeny názvy sídel zkratkami ze dvou písmen Brailleova písma a plnými názvy ve světlezelené barvě.
 

Jakou má haptická mapa velikost?

Na rozdíl od běžných map, které jsou dostupné na internetu, jsou haptické mapy zobrazené na jednotlivých předem definovaných listech. Důvodem je fakt, že jsou uživatelům předkládány v tištěné (hmatové) podobě. Jednotlivé listy ve formátu A4 zobrazují území o velikosti přibližně 235 x 330 m v přibližném měřítku 1:1200. Zvolené měřítko nejlépe vyhovuje zobrazení městského prostředí s důrazem na uliční síť. Listy map menších měřítek jsou opět ve formátu A4 a zobrazují území o velikosti přibližně 7,5 x 10,5 km v měřítku 1:37 000 a přibližně 60 x 85 km v měřítku 1:300 000.
 

Označení mapových listů

Jednotlivé listy jsou označeny v rámci jednotného systému signaturou sloupce (např. j4481), který se umisťuje na horní okraj listu, a signaturou řádku (např. u3065), který se umisťuje na spodní okraj listu. Při generování si uživatel může zvolit, zda chce identifikátory umístit vlevo, vpravo, nebo uprostřed (podle toho, jak konkrétně označení listu zasáhne do mapové kresby). Sloupce jsou označené písmeny "a - r" a řádky jsou označené písmeny "s - x". Území České republiky se nachází v obdelníku označeném "j" a "u". Díky tomuto označení můžete jednoduše spojovat  a doplňovat již vytisknuté mapy o další navazující listy. Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás