Jak získat haptické mapy

 1. Haptické mapy najdete na adrese hapticke.mapy.cz.  Alternativně se k nim dostanete i přes portál www.mapy.cz, kde si stiskem tlačítka Změnit mapu v levém horním rohu změňte mapový podklad na Haptická. ​​​​​​
 2. Zvolte si místo, které vás zajímá - buď pohybem v mapě nebo pomocí vyhledávání.
 3. Zvolte si vhodné měřítko mapy.
 4. Kliknutím do mapy vyberte mapové listy, které chcete vytisknout. Zvolené listy mají tmavší podbarvení a jejich seznam vidíte v pravém panelu.
 5. Pokud potřebujete, můžete si vytisknout i další podklady
  • Pokud vyplníte Název mapy, najdete pod tímto názvem uložené podklady k tisku mapy.
  • Můžete si vybrat, zda chcete také vytisknout 
   • seznam zkratek - vysvětluje zkratky sídel a ulic v braillově písmu použité v mapovém listu
   • legenda - definuje, jak číst jednotlivé prvky v haptické mapě (jak je znázorněna ulice, řeka, dům, nebo jak vypadají třeba třeba schody)
   • doplňkové informace - poskytuje seznam zajímavých a užitečných míst ve vybrané oblasti (například restaurace, lékárny, zastávky MHD, nebo bankomaty)
  • Volitelně si můžete na mapový list vytisknout identifikátor listu, který napovídá označení sousedních mapových listů, pokud je budete chtít dotisknout později.
 6. A teď už stačí jen “Vytisknout”.
 7. Po chvíli se vám do počítače stáhne soubor ve formátu ZIP, který obsahuje mapové listy ve formátu PNG a další vámi požadované informace.
 8. Pro dokončení procesu přípravy haptických map potřebujete laserovou tiskárnu, speciální mikrokapsulový papír a fuzer. Pokud podmínky pro tisk nesplňujete, či nevíte, jak mapu vytisknout, kontaktujte jedno z partnerských míst, kde vám s tiskem map rádi pomohou.
 9. Pokud podmínky pro tisk splňujete, tisk proveďte v následujících krocích:
  • vložte mikrokapsulový papír do laserové tiskárny, tisková strana je hrubší
  • v nastavení tisku zvolte formát papíru A4, sRGB barevný profil a absolutní černou
  • vytiskněte jednotlivé mapové listy
  • zapněte fuzer na přibližně 2/3 výkonu a poté ho zahřejte dvojím až trojím protažením prázdného papíru vyšší gramáže
  • následně do fuzeru vložte vytištěné mapové listy a nechte papír projít zařízením
  • působením tepla by mělo dojít k zvětšení objemu černě vytisknutých oblastí tisku a mapa se tak stane plastickou
  • výsledek zkontrolujte, případně upravte nastavení výkonu fuzeru a kroky opakujte
 
TIP k bodu 4:
Pokud chcete tisknout větší počet mapových listů, tak použijte tlačítko “Tabulka” vlevo nahoře a označte další mapové listy podle potřeby..