Reklamace

Před kontaktováním operátora si prosím připravte následující údaje o provedené platbě:
 • na jaký účet (@seznam.cz, @email.cz, ...) byl kredit dobíjen,
 • číslo Vašeho účtu (účet/kód banky),
 • zadaný variabilní symbol,
 • zadaný specifický symbol,
 • poukázaná částka (Kč),
 • datum provedení platby.

Možné příčiny nepřipsání kreditu na účet:
 • špatně zapsaný variabilní a specifický symbol,
 • od platby ještě neuplynuly alespoň 3 pracovní dny,
 • objednávka pro platbu byla vygenerována z jiného účtu než tohoto a tudíž byla připsána na jiný účet,
 • platba ve špatné výši (rozdíl v částce vygenerované objednávky a zaslané částky).

Před odesláním reklamace prosím zkontrolujte:
 • zda uplynuly alespoň 3 pracovní dny od odeslání platby,
 • zda na jiném Vašem účtu peněženky nebyl reklamovaný kredit připsán.

Děkujeme.

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás