Vytvoření události

V kalendáři si můžete vytvářet vlastní události s připomínkami, doplněnými podrobnostmi, opakováním událostí, různými dobami a časy trvání a mnoha dalšími možnostmi. Jednotlivé události se mohou navzájem časově překrývat a události lze i sdílet s příteli a známými.

Vytvořit novou událost v kalendáři lze následujícími způsoby:

 

1) Kliknutím do pole kalendáře

 • Klikněte do volného pole v kalendáři.
 • V Denním pohledu můžete kliknout i na konkrétní hodinu.
 • V Týdenním, Měsíčním či Ročním pohledu klikněte na zvolený den, e kterém chcete událost nastavit.
 • U kurzoru myši se zobrazí okno se základními volbami události.V tomto okně jsou dostupné základní možnosti:
 • Kliknutím na barevný bod vlevo od názvu události zvolíte, ve kterém kalendáři se má událost vyskytovat.
 • Hlavní pole je určeno pro zadání názvu události.
 • Níže jsou dostupné volby trvání události v daném dni, případně možnost zvolit, že se jedná o celodenní událost.
 • Následně jde zde možnost nastavit, kdy se vám má událost připomenout. Tato možnost se vždy liší podle toho, zda jde o celodenní událost nebo událost v konkrétním čase.
 • Nakonec je zde pole pro zadání názvu místa nebo adresy, kde událost bude probíhat.

Tlačítkem Uložit událost se událost s nastavením uloží a zobrazí v kalendáři.
Tlačítko Další možnosti zobrazí podrobnější možnosti nastavení, jak je uvedeno dále v části 2) Kliknutím na tlačítko Vytvořit novou událost.

 

2) Kliknutím na tlačítko „Vytvořit novou událost“

 • V levém horním rohu klikněte na tlačítko Vytvořit novou událost.


 
 • Přes část obrazovky se zobrazí okno s volbami vytvoření události.


 
 • Do pole Nová událost uveďte nějaký popisný název události, ten se pak také bude zobrazovat v kalendáři a bude událost reprezentovat ve všech pohledech.
 • Vlevo od pole je barevná tečka odpovídající barvě zvoleného kalendáře. Kliknutím na tečku vyvoláte možnost změnit kalendář, do kterého se událost uloží (pokud máte kalendářů nastaveno více).


 
 • Na dalším řádku je dvojice voleb - první umožňuje zvolit datum a čas počátku události, druhé datum a čas konce události.
 • Nastavením delšího rozmezí nastavíte událost trvání po několik dní.
  

 
 • Přepínátko Celý den nastaví událost celodenní, tedy s počátkem 0:00 a koncem 23:59.
 • Z nabídky tak zmizí možnost nastavení počátku a konce času, dostupné jsou jen možnosti nastavení počátečního a koncového data události.


 
 • Dále je volba s možnostmi, kdy a zda chcete být na událost upozornění předem.
  • V závislosti na tom, zda máte vytvořenou událost na konkrétní hodiny nebo celodenní událost se také mění možnosti nastavení upozorňování.
  • Tlačítkem + vpravo si také můžete nastavit vícero upozornění na tutéž událost, např. 1 den předem a potom ještě hodinu předem a nakonec 5 minut před začátkem události.

  

 • Upozornění jsou zasílána na e-mail autora události.

  
 • Do dalšího pole můžete vepsat místo konání události nebo rovnou adresu konání události.


 
 • V poli Přidat e-mail účastníka události můžete uvést e-mailovou adresu těch, kterých se událost bude týkat.
  • Při vepisování se budou nabízet kontakty nastavené v e-mailové schránce na Email.cz.
  • Na uvedené adresy bude zaslána pozvánka na událost.
  • Podrobnosti k pozvánkám naleznete v nápovědě Pozvánka na událost.


 
 • Pokud máte k události nějaké podrobnosti a důležité informace, můžete si je všechny poznamenat do pole Přidat popis.


 
 • Opakování události – pokud se událost opakuje v pevných intervalech, lze ji takto automaticky nastavit do všech odpovídajících termínů.
 • Možnosti opakování se budou vždy lišit podle dne, ve kterém událost nastavujete.

 
 • Poslední možnost vám umožní přiložit soubor do události.
  • Nahrát můžete až 5 souborů, maximální velikost jednoho souboru je 10 MB, velikost včech celkově však nesmí přesáhnout 20 MB.
  • K nahranému souboru mají přístup i ostatní účastníci žádosti, kterým se zašle v rámci pozvánky na událost.
  • Nahrajete-li do události soubor, lze jej dodatečně odstranit křížkem vedle jeho názvu.
 
 

Nastavenou událost můžete:

 • Uložit tlačítkem Uložit událost a zobrazit ji ihned v kalendáři.
 • Nebo můžete vše, co jste v události nastavili zahodit a zrušit kliknutím na Zahodit změny.


 
 • Vpravo nahoře ale můžete také událost jen dočasně skrýt kliknutím na tlačítko čárky (minimalizování).
 • Rozepsaná událost se skryje do pravé dolní části obrazovky, odkud ji znovu můžete kliknutím vyvolat.
 • Během rozepsané schůzky si tak můžete znovu procházet a pracovat v Kalendáři, aniž byste o již rozepsané a neuložené informace přišli.
   

 
 • Nebo můžete zahodit rozepsanou událost kliknutím na tlačítko křížku.
 • Neuložená událost a rozepsané neuložené údaje budou okamžitě zapomenuty.


Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás