O haptických mapách EN

Kde nalézt haptické mapy?

Haptické mapy naleznete na vlastní adrese: hapticke.mapy.cz


 

Co jsou to haptické mapy?

Vytištěný mapový listHaptické mapy jsou mapy určené pro čtení hmatem, vytvořené na podkladě běžných vizuálních map. Vybraný mapový podklad je podle zásad hmatového vnímání konvertován do grafického dokumentu, který je optimalizován pro technologie využívající takzvaný mikrokapslový papír. Na jeho teplocitlivou vrstvu se předloha natiskne a ve speciálním zařízení pomocí infračervené lampy zahřeje. Tím tmavé kontury nabudou na objemu, vystoupí nad povrch papíru a vytvoří hladký, dobře hmatný reliéf.

Komu haptické mapy slouží?

Možnost čtení map hmatem přivítají pochopitelně především nevidomí uživatelé. Ti do nynějška přístup k mapám v takovém rozsahu neměli, proto lze očekávat, že tato rychlá a jednoduchá výroba haptických map přispěje k jejich daleko většímu užívání pro výchovu prostorové orientace, rozvoj hmatového vnímání a celkovému zvýšení zájmu o mapy. Dále mohou haptické mapy nalézt využití například na dětských táborech či v zážitkové pedagogice.

V čem je přínos haptických map?

Metoda automatického převodu běžných internetových map na mapy hmatové je v mnohém ohledu bez nadsázky revoluční. Nevidomým lidem se otevírá do nynějška nemyslitelná možnost výběru libovolného území v rámci České republiky a Slovenska, přičemž výroba mapy včetně veškeré přípravy podkladů trvá maximálně několik minut. Doposud používané postupy výroby hmatových map a plánů jsou mnohdy neúnosně časově náročné a kromě specifických znalostí vyžadují i značný podíl ruční práce. Ve všech těchto ohledech znamená tato nová metoda výroby zcela novou dimenzi, a to jak pro tvůrce map, tak pro jejich uživatele.

Proč haptické mapy obsahují méně prvků než běžné mapy?

Z velké databáze možných zobrazovaných prvků, kterých základní databáze portálu Mapy.cz obsahuje několik set, bylo potřeba vybrat a stanovit vhodnou míru generalizace obsahu nových map. Jako hlavní metoda byla použita metoda generalizace slučováním podobných prvků, která umožňuje obsah mapy zobrazit v čitelné a přehledné podobě pro hmatové vnímání. Při použití více prvků se mapa stává pro hmat nepřehlednou až zcela nečitelnou.

V jakých měřítkách je haptická mapa zpracovaná

Aktuálně jsou haptické mapy nabízeny ve 3 měřítkách: v základním 1:1 200 (rozlišení ulic), ve středním 1:37 000 (rozlišení obcí) a v malém 1:300 000 (rozlišení velkých měst).

Jak je řešen popis haptické mapy?

Popis mapy je z důvodů možnosti spolupráce nevidomého a vidícího uživatele s mapou realizován dvojím způsobem. Primárně jsou v základní mapě označeny ulice, a to zkratkami tří písmen vycházejících z názvu ulice, které jsou vypsány v Brailleově písmu v ose ulice. U náměstí jsou použity zkratky ze čtyř písmen. Zkratky jsou generovány tak, aby se v zobrazeném území neopakovaly. Tyto popisky jsou doplněny plnými názvy ulic ve světlezelené barvě, která nijak nereaguje na tepelnou úpravu, a tudíž zůstává pouze ve vizuální podobě.
V ostatních mapách menších měřítek jsou analogicky označeny názvy sídel zkratkami ze dvou písmen Brailleova písma a plnými názvy ve světlezelené barvě.Did you find this article helpful? No

Contact Us