Legenda mapových podkladů EN

Legendy k mapám, tedy vysvětlivky k vyznačeným bodům a ikonkám na mapách jsou dostupné pro každý mapový podklad. Zobrazit legendu mapy si můžete kliknutím na odkaz "Legenda" v pravé dolní části bočního panelu.

 

V samotném bočním panelu se poté legenda zobrazí.

 

Did you find this article helpful? No

Contact Us