Uživatelské hodnocení výrobků (zkušenosti)

Hodnocení a recenze výrobků slouží ke sdílení zkušeností a celkové spokojenosti jednotlivých uživatelů s konkrétním výrobkem. Má pomoci lidem, kteří vybírají zboží a ulehčit jim rozhodování s nákupem.

Základní charakteristika:

Hodnocení mohou přidávat uživatelé v případě, že se na službě Zboží.cz přihlásili pomocí uživatelského účtu Seznam.cz nebo uživatelé, kteří výrobek hodnotí na základě dotazníku spokojenosti zaslaného prostřednictvím e-mailu.

Uživatel zápisem recenze bere na vědomí, že Seznam.cz, a.s. je oprávněn texty recenzí použít v rámci svých služeb či služeb provozovaných partnery společnosti Seznam.cz, a.s.
 
Hodnotit lze pouze 1x, opětovným hodnocením stejného výrobku dojde k editaci původního hodnocení.
Celkové hodnocení výrobku je počítáno jako celkový průměr ze všech došlých hodnocení a zobrazuje se formou hvězdiček v počtu 1 – 5. Podrobný výpis jednotlivých uživatelských hodnocení se zobrazí po rozkliknutí záložky Hodnocení a recenze u daného výrobku.
Pro zajištění kvality hodnocení na Zboží.cz si Seznam.cz, a.s. vyhrazuje právo smazat příspěvek, jestliže:
  • hodnocení jakýmkoliv způsobem porušuje právní předpisy ČR nebo je v rozporu s dobrými mravy;
  • zveřejňuje další údaje o identitě ostatních hodnotících (např. telefonní číslo, zaměstnání apod.);
  • hodnotitel se vydává za někoho jiného;
  • obsahuje vulgární výrazy či URL odkazy;
  • text neobsahuje hodnocení výrobku;
  • obsahuje reklamu.
 
V případě podezření na nekalé praktiky v rámci úmyslného poškozování konkurence nebo vlastního zvýhodňování si Seznam.cz, a.s. vyhrazuje právo takové recenze odstranit.

Zásady zpracování osobních údajů:
Za účelem využití služby Hodnocení a recenze u detailu jednotlivých výrobků zobrazovaných na serveru Zboží.cz, dostupném z internetové adresy (URL) https://www.zbozi.cz/ (dále jen „Služba“), je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, provozovatel Služby (dále jen „Provozovatel”), oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu uživatelské jméno a e-mailová adresa), které tito uživatelé zadají prostřednictvím Služby.

Osobní údaje uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, zejména zobrazení hodnocení a recenze výrobku u jeho detailu na serveru https://www.zbozi.cz/ a jiných serverech provozovaných Provozovatelem. Za tímto účelem budou osobní údaje uživatele předány obchodu, v jehož nabídce se výrobek nachází, dle volby uživatele. Toto předání osobních údajů je za účelem sběru statistických údajů ze strany obchodu, zkvalitňování služeb poskytovaných obchodem a příp. zobrazení hodnocení a recenze výrobku na serveru obchodu. 

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.