Úvodní stránka

Zboží.cz je služba, jejíž pomocí můžete vyhledávat informace o nabízeném zboží a jeho cenách mezi registrovanými internetovými obchody. Jde o zprostředkování prodeje, nikoliv o samotný prodej. Prodej produktů si pak obchody zajišťují samy. Naším úkolem je Vám poskytnout co nejrychlejší a nejpřehlednější vyhledávání vhodných obchodů.

Zboží.cz

Údaje prezentované na službě Zboží.cz jsou dodávány internetovými obchody a společnost Seznam.cz, a.s. nepřebírá odpovědnost za jejich správnost.

Pro korektní zobrazení a využívání veškerých funkcionalit na Zboží.cz doporučujeme používat vždy nejnovější verzi Vašeho internetového prohlížeče:

  • Prohlížeč Seznam.cz
  • Microsoft Internet Explorer verze 9 nebo vyšší
  • Mozilla Firefox 24 nebo vyšší
  • Google Chrome 30 nebo vyšší
  • Opera 17 nebo vyšší

Zboží.cz je členem: APEK