Důvody zamítnutí požadavků a jejich řešení

Požadavky napárování nabídky

Nápověda v PDF
 

K zamítnutí požadavku na napárování dochází zpravidla ze dvou důvodů:

 • Nabídka neodpovídá produktu, ke kterému si přejete napárování. U nabídky uvádíme jako důvod zamítnutí „Nabídka neodpovídá produktu“. Produkt musí mít s nabídkou úplnou shodu všech parametrů.
  Pokud Párovací nástroj nenabízí vhodný produkt, doporučujeme zadat název nabídky do vyhledávacího pole vpravo vedle navrhovaných produktů.
  Příklad chyby: nabídka Nokia Lumia 925 šedá -> produkt Nokia Lumia 925 černá
 • Nabídka je příliš obecná a nelze ji proto napárovat na navržený produkt či nelze zdrojovou nabídku rozpoznat. U nabídky uvádíme jako důvod zamítnutí text „Nabídka je obecná“. Je nutné specifikovat nabídku ve svém XML feedu.
  Příklad chyby: nabídka Nokia Lumia 925 -> produkt Nokia Lumia 925 černá

 

Požadavky založení produktu

Nejčastější důvody zamítnutí jsou následující:

   Nedostatky obrázků
 • V případě, že úplně chybí obrázek, uvádíme u nabídky jako důvod zamítnutí „Chybí obrázek“. Chyba bude v XML feedu v tagu IMGURL, případně chybí obrázek v umístění, kam odkaz směřuje.
 • Pokud obrázek neodpovídá nabídce (má jiné parametry než je deklarováno v názvu), je požadavek zamítán z důvodu „Obrázek neodpovídá nabídce“. Obrázek musí přesně odpovídat zdrojové nabídce, nelze použít zástupný obrázek.
 • V situacích, kdy je chyba obrázku způsobena výskytem vodoznaku, či jiného grafického prvku, je v důvodu zamítnutí uvedeno „Obrázek obsahuje vodoznak, logo či jiné grafické prvky“. Takové prvky nepovolujeme dle nápovědy pro XML feedy Zboží.cz a je nutné je z obrázku odstranit.
 • Důvod zamítnutí „Obrázek nemá dostatečnou velikost“ uvádíme v situaci, kdy není splněna podmínka rozměru 425 x 440 pixelů. Případně je podmínka rozměru splněna, ale výrobek nevyplňuje celý rozměr obrázku.
 • Pakliže nemá obrázek požadované bílé pozadí, uvádíme u nabídky jako důvod zamítnutí „Obrázek nemá bílé pozadí“. Více ve Specifikaci pro kvalitní obrázek
Příklady nevhodných obrázků:

nevhodne obrazky

 

   Nedostatky v názvu
 • Pokud v názvu chybí výrobce, uvádíme u nabídky důvod zamítnutí „V názvu chybí výrobce“. Výrobce uvedený v názvu zajišťuje následné kvalitní párování nabídek
 • Pakliže není uvedena řada produktu a tím hrozí, že se na vzniklý produkt napárují nabídky řady jiné, je jako důvod zamítnutí uvedeno „V názvu chybí označení modelové řady.
 • U produktů, kde požadujeme produktové číslo (viz Kategorie s výjimkou názvosloví) a v požadavku není uvedeno, uvádíme jako důvod zamítnutí„ V názvu chybí produktové číslo.“. V takové situaci totiž hrozí, že se na vzniklý produkt napárují nabídky odlišné.
 • Pokud není uvedena barva produktu a tím hrozí, že se na vzniklý produkt napárují nabídky s jinou barvou, je jako důvod zamítnutí uvedeno „V názvu chybí barva/motiv.
 • Jakmile není uvedena velikost produktu, je jako důvod zamítnutí uvedeno „ V názvu chybí velikost.“ Název porušuje výjimku názvosloví (viz Pravidla pro pojmenovávání nabídek) a hrozí tím, že se na vzniklý produkt napárují nabídky s jinou velikostí
 • V případě, že není uvedeno množství v názvu (př. počet kusů) a tím hrozí, že se na vzniklý produkt napárují nabídky o různém množství, pak je jako důvod zamítnutí uvedeno „ V názvu chybí množství.
 • Ve vybraných kategoriích, kde požadujeme k odlišení různých variant uvést příchuť jako součást názvu a tento požadavek není splněn, uvádíme „V názvu chybí příchuť.
 • Pokud je velikost (například obuvi) uvedena v jiném rozměru, než je systém EUR, který je jednotný pro celou databázi Zboží.cz, uvádí se jako důvod zamítnutí „Velikost není uvedena v EUR standardu.
 • Důvod zamítnutí „Název obsahuje nepovolené výrazy (např. zdarma, akce apod.)“ se uvádí v situaci, kdy se v názvu vyskytují výrazy definující konkrétní obchod. Vystavili bychom se tak nepříjemné situaci, kdy podobné podmínky nebudou splňovat ostatní napárované obchody. Došlo by tak ke klamání zákazníka a poškození obchodů. Pro tyto údaje je vhodné využít tag <EXTRA_MESSAGE> ve vašem XML feedu, přpadně můžete tyto údaje uvést v názvu tagu <PRODUCT>.
 • U kategorií, kde je nutné uvádět sezonu výroby (většinou je uvedena formou roku, např. kočárky, sedačky, lyže, snowboardy apod.) a takový údaj v názvu chybí, uvádíme jako důvod zamítnutí „V názvu chybí sezona (např. modelový rok).
 • V situacích, kdy je název uživatelsky nepřehledný, požadujeme dodržení slovosledu názvu dle šablony (více o šabloně názvu popisuje sekce Pravidla pojmenovávání nabídek). V této situaci požadavek zamítáme s odůvodněním „Pořadí slov neodpovídá standardu názvosloví.
 • V situaci, kdy požadujete vytvoření produktu z vaší nabídky, trváme na dodržení doporučeného názvosloví pro nabídky v sekci Pravidla pro pojmenovávání nabídek. Jakmile není struktura dodržena, uvádíme jako důvod zamítnutí „Název obsahuje nadbytečná klíčová slova
   Nedostatky popisku
 • Je-li u požadavku příliš krátký popisek, uvádíme u nabídky jako důvod zamítnutí „Popisek je příliš krátký“. Popisek musí mít délku minimálně tří vět.
 • Jakmile není struktura popisku odpovídající kritériím (viz. Kvalitně zadaný požadavek na produkt), zamítáme požadavek z důvodu „Popisek nemá větnou strukturu (výčet vlastností nebo parametrů).Je pravděpodobné, že je váš popisek složen pouze z výpisu parametrů nebo je popisek tvořen výpisem parametrů z převážné většiny.
 • Důvod zamítnutí „Popisek obsahuje nepovolený text (např. zdarma, akce apod.)“ vypisujeme v situaci, kdy se v názvu vyskytují výrazy definující konkrétní obchod. Hrozí, že podobné podmínky nebudou splňovat ostatní napárované obchody. Došlo by tak ke klamání zákazníka a poškození obchodů. Pro tyto údaje je vhodné využít tag <EXTRA_MESSAGE> ve vašem XML feedu.
 • Popisek produktu musí vyjadřovat daný produkt. Pokud tomu tak není, je požadavek zamítán z důvodu „Popisek nevystihuje produkt
 • Zboží.cz je služba výhradně tvořena pro české uživatele, a proto se snažíme, aby i její databáze byla česky. Z toho důvodu produkty psané jinými jazyky zamítáme s odůvodněním “ Popisek není v českém jazyce.
 • Ačkoli je prostor pro popisek téměř neomezený, může na straně e-shopu při vytváření XML feedu dojít k nežádoucímu oříznutí popisku ve špatném místě. Pokud k nám takový popisek dorazí bez opravy v požadavku, je požadavek zamítnut s odůvodněním „Popisek výrobku je neúplný/neukončený.
 • Párovací nástroj nepracuje s formátováním textu popisku a současně neprovádí náhradu zástupných znaků (entit). Proto nejsou HTML znaky a znakové entity povoleny. Jejich výskyt je důvodem k zamítnutí s odůvodněním „Popisek obsahuje nestandardní nebo HTML znaky.HTML znaky jsou například <p>, <br>, <head>, <body> apod. a entity například &amp či &nbsp apod.
 • Použití URL adres není v popisku esteticky vhodné a při jeho zpracování a zobrazení v produktu ztrácí URL adresa obvykle svou schopnost aktivního odkazu (není prokliknutelná). Přítomnost URL adres je tedy v popisku důvodem k zamítnutí z důvodu „Popisek obsahuje URL adresu.
   Jiné nedostatky
 • Důvod zamítnutí „Jedná se o unikátní nabídku – výrobek pod tímto označením nenabízí na Zboží.cz žádný ze zaregistrovaných internetových obchodů. Pro vytvoření produktu jsou zapotřebí alespoň 2 nabídky různých internetových obchodů. Samostatné nabídky eshopů je možno zobrazit ve vyhledávání v příslušné kategorii pouze v případě, má-li položka ve feedu tag CATEGORYTEXT se stromem kategorií dle Zboží.cz.“ uvádíme v situaci, kdy je požadováno vytvoření produktu, který díky své jedinečnosti nebude schopen na sebe napárovat další shodnou nabídku jiného obchodu. Takový produkt se na Zboží.cz nezobrazí. Jak této situaci předejít a vyhnout se tak zamítnutí požadavku, se věnujeme v první otázce v sekci „Nejčastější dotazy ohledně párování nabídek (FAQ)“
 • V okamžiku, kdy chybí údaj o EANu v požadavku na založení produktu, uvádíme v důvodu zamítnutí “Je vhodné doplnit EAN kód“. Tento údaj je pouze doporučením, uvádí se vždy společně s další chybou a nikdy není pro nás chybějící EAN samostatným důvodem k zamítnutí požadavku.
 • Pokud požadujete založení produktu s několika výrobky kompletovanými dohromady do setu, berte na vědomí, že v databázi Zboží.cz jsou povoleny pouze oficiální sety vytvářené výrobcem. Jakmile není set prezentovaný přímo výrobcem (jedná se o neoficiální set), zamítáme požadavek s důvodem „Nejedná se o oficiální set od výrobce.
 • Použijete-li nevhodnou kategorii, jsme nuceni k zamítnutí požadavku s odůvodněním „Chybně zvolená kategorie.“ Pokud si nevíte rady, jakou zvolit kategorii, navrhujeme váš název kategorie vyhledat na www.zbozi.cz. Pokud vám výsledek vyhledávání nenabídne adekvátní kategorii z našeho stromu, doporučujeme vám nás kontaktovat s konkrétním problémem na zbozi@firma.seznam.cz.
 • V případě že se u nabídky zobrazí jako důvod zamítnutí text „Požadavek nebyl zpracován (nabídka byla změněna před jeho vyřešením).“ došlo ještě před vyhodnocením požadavku k změně zdrojové nabídky
 • U nabídky se může vyskytnout důvod zamítnutí "Došlo k napárování nabídky". Nejedná se o pochybení, které vyžaduje nápravu na vaší straně. Tato situace se vyskytuje v případech, kdy byl vytvořen požadavek na vytvoření produktu a my jsme při jeho vyhodnocování zjistili, že takový produkt již existuje. Zdrojovou nabídku jsme proto místo vytvoření duplicitního produktu napárovali na produkt již existující.