Příklady a řešení problémů XML feedu

Příklad XML feedu si můžete stáhnout v souboru feed_priklad.xml. Svůj vlastní feed si můžete ověřit v našem on-line validátoru na adrese https://www.zbozi.cz/validace-feedu/. Níže najdete i nejčastější chyby které se v XML feedech mohou vyskytovat.

Chyba parsování (parse error)

Chyba vzniká použitím speciálních znaků v textu (&, <, >).

Příklad chyby:

<PRODUCTNAME>Světélkující podložka pod myš, rozměry < 20x20cm </PRODUCTNAME>
 <BRAND>Bohouš & synové</BRAND>

Řešení: Tyto znaky je potřeba nahradit XML entitou (&amp;, &lt;, &gt;).

<PRODUCTNAME>Světélkující podložka pod myš, rozměry &lt; 20x20cm </PRODUCTNAME>
 <BRAND>Bohouš &amp; synové</BRAND>

Překřížení XML značek

Při tvorbě XML feedu je třeba dodržovat posloupnost "otevírání" a "zavírání" tagů.

Příklad chyby:

<SHOP>
 <SHOPITEM>
 <!-- ... -->
 <URL>http://example.com/podlozky-pod-mys/fosfor</URL>
 <IMGURL>http://example.com/obrazky/podlozky-pod-mys/fosfor.jpg</IMGURL>
 <PRICE_VAT>756</PRICE_VAT>
 </SHOP>
 </SHOPITEM>

Tagy URL nebo IMGURL obsahuji nepovolené znaky

URL cesty nesmí obsahovat znaky české diakritiky, mezery nebo jiné nestandardní znaky.

Příklad chyby:

<SHOP>
 <SHOPITEM>
 <!-- ... -->
 <URL>http://example.com/podlozky-pod-mys/svetelkujici podlozka</URL>
 <IMGURL>http://example.com/obrazky/podlozky-pod-mys/obrázek myši.jpg</IMGURL>
 </SHOPITEM>
 </SHOP>

Řešení: pro češtinu a speciální znaky v URL adresách URL kódování

<SHOP>
 <SHOPITEM>
 <!-- ... -->
 <URL>http://example.com/podlozky-pod-mys/svetelkujici%20podlozka</URL>
 <IMGURL>http://example.com/obrazky/podlozky-pod-mys/obr%C3%A1zek%20my%C5%A1i.jpg</IMGURL>
 </SHOPITEM>
 </SHOP>

Absence XML značky

XML tagy jsou párové, tzn. je třeba je otevřít a následně také uzavřít:

<SHOP> ... </SHOP>

Příklad chyby:

<SHOP>
 <SHOPITEM>
 <PRODUCTNAME>Světélkující podložka pod myš</PRODUCTNAME>
 <!-- ... -->
 <!-- chybí konec tagu SHOPITEM -->
 <SHOPITEM>
 <PRODUCTNAME>Hrající podložka pod myš</PRODUCTNAME>
 <!-- ... -->
 </SHOP>

Umístění tagu mimo povolený tag

Je potřeba dodržovat umístění jednotlivých tagů v XML feedu.

Příklad chyby:

<SHOP>
 <DESCRIPTION>Obchod se vším možným</DESCRIPTION>
 <SHOPITEM>
 <PRODUCTNAME>Světélkující podložka pod myš</PRODUCTNAME>
 <!-- ... -->
 </SHOPITEM>
 </SHOP>

Zkomolení XML tagu

Příklad chyby:
<SCHOP>
 <SHOPITEM>
 <!-- ... -->
 </SHOPITEM>
 </SHOP>

Chybný Content-Type

Nejčastěji je v nastavení serveru je XML feed deklarován místo text/xml jako text/html.

Náprava: Nastavte svůj server aby posílal správnou hlavičku Content-Type: text/xml.

Chyba stahování (false-download)

Feed není dostupný, pravděpodobně jste zadali špatnou URL XML feedu.

Náprava: Zašlete nám e-mailem správnou adresu umístění feedu.

Nezobrazují se obrázky jednotlivých produktů

Pokud robot při zpracování XML feedu narazí na URL adresu obrázku, čeká na jeho stažení maximálně 5 vteřin. V případě, že se mu obrázek do 5 vteřin nepodaří stáhnout tak jej přeskočí a pokračuje dále ve zpracování feedu. Nastane-li tato chyba během zpracování 100x, nejsou již další obrázky stahovány. Pokud tedy nemáte dostatečně rychlý hosting nebo byl v průběhu stahování obrázků příliš vytížen, je možné že se nestáhly všechny obrázky.

Chybný formát ceny

Cena musí být zadána v jednom následujících formátů:

<PRICE_VAT>5786</PRICE_VAT>
<PRICE_VAT>5786.90</PRICE_VAT>
<PRICE_VAT>5786,35</PRICE_VAT>

Příklady chybného zadání:

<PRICE_VAT>12345.50 Kč</PRICE_VAT>
 <PRICE_VAT>12 345.50</PRICE_VAT>
 <PRICE_VAT>-12345.50</PRICE_VAT>
 <PRICE_VAT>0</PRICE_VAT>