Kontrola XML feedu - validátor

Správná struktura značek v XML feedu a také množství a korektnost informací, které jsou v nich uvedené, přispívá k efektivitě jakékoli kampaně ve Zboží.cz.
 
Správnost svého XML feedu si můžete zkontrolovat v našem validátoru. Doporučujeme jednotlivé položky XML feedu odřádkovat, v případě výskytu chyby pak validátor může konkrétně informovat, kde se vyskytovala. Maximální velikost validovaného souboru nesmí být větší než 150 MB.
 
Validátor “umí” validovat pouze feedy dle specifikace Zboží.cz.
 
Jsou možné 3 výsledky validace:

XML feed je v pořádku

 

XML feed je potřeba opravit

Nejedná se o kritickou chybu, feed bude načten jen některé elementy nezpracujeme.
 
 
 

XML feed nejde použít

V XML feedu je kritická chyba, kvůli níž robot Zboží.cz. feed odmítne zpracovat.
  • deklarovaná znaková sada musí odpovídat použité znakové sadě ve feedu na 100%
  • xml feed musí obsahovat přesnou podobu kořenové značky - <SHOP xmlns="http://www.zbozi.cz/ns/offer/1.0">
  • nestandardní znaky pro xml musí být escapovány nebo “obaleny” do CDATA
  • př.: znak > nebo & má v jazyce XML zvláštní význam, proto je nutné nahradit je entitami &gt; a &amp;  nebo také použít datový typ CDATA, což umožní psát speciální znaky v celém řetězci bez použití entit
  • platí i pro platný název výrobce - BLACKDECKER vrták do zdiva
  • xml feed musí obsahovat všechny povinné tagy