Kontrola XML feedu - validátor

Správná struktura značek v XML feedu a také množství a korektnost informací, které jsou v nich uvedené, přispívá k efektivitě jakékoli kampaně ve Zboží.cz.
 
Správnost svého XML feedu si můžete zkontrolovat v našem validátoru. Doporučujeme jednotlivé položky XML feedu odřádkovat, v případě výskytu chyby pak validátor může konkrétně informovat, kde se vyskytovala.
 
Validátor “umí” validovat pouze feedy dle specifikace Zboží.cz.
 
Jsou možné 3 výsledky validace:

XML feed je v pořádku

 

XML feed je potřeba opravit

Nejedná se o kritickou chybu, feed bude načten jen některé elementy nezpracujeme.
 
 
 

XML feed nejde použít

V XML feedu je kritická chyba, kvůli níž robot Zboží.cz. feed odmítne zpracovat.
  • deklarovaná znaková sada musí odpovídat použité znakové sadě ve feedu na 100%
  • xml feed musí obsahovat přesnou podobu kořenové značky - <SHOP xmlns="http://www.zbozi.cz/ns/offer/1.0">
  • nestandardní znaky pro xml musí být escapovány nebo “obaleny” do CDATA
  • př.: znak > nebo & má v jazyce XML zvláštní význam, proto je nutné nahradit je entitami &gt; a &amp;  nebo také použít datový typ CDATA, což umožní psát speciální znaky v celém řetězci bez použití entit
  • platí i pro platný název výrobce - BLACKDECKER vrták do zdiva
  • xml feed musí obsahovat všechny povinné tagy