Slovník pojmů

BackendBackendem je označována ta část webové aplikace (internetových stránek či e-shopu), přes kterou se provádí správa samotných stránek. Obvykle je tato sekce označovaná jako "administrace". 
Cena za konverzi - Cena za přivedeného zákazníka. Celková investice / počtem konverzí. 
CPC (Cost Per Click) - Max. CPC, kterou je ochotný inzerent investovat za přivedeného návštěvníka. 
CPT (Cost Per Thousand) - Cena za tisíc zobrazení. 
CSV – (comma separated value / hodnoty oddělené čárkami) – Tento formát se používá při exportu a importu dat z a do Zboží.cz. V CSV formátu si také můžete stáhnout statistický přehled z Zboží.cz.
CTR (Click Through Rate / Míra prokliku) - Procentuální vyjádření počtu prokliků na nabídku vůči počtu zobrazení reklamy. 
Cookies – Návštěvník příchozí přes Zboží.cz je rozeznán díky uloženému záznamu v počítači tj. souboru cookie s platností 30 dní.
Frontend - V oblasti provozu e-shopu se jako frontend označuje to, co vidí návštěvník ve svém prohlížeči (browseru), když přijde na adresu konkrétního internetového obchodu. Fronted zahrnuje celkovou grafickou podobu e-shopu.
Detail produktu – název, popis, obrázek produktu vytvořeného na Zboží.cz, k takovému produktu se párují samostatné shodné nabídky eshopů. 
Hodnota konverze – Celková hodnota v objednávkách.
IP adresa – Unikátní číslo identifikující počítač v síti Internet, např. 77.75.72.226
Kategorie – oborové kategorie kam jsou zařazeny produkty vytvořené na Zboží.cz nebo samostatné nabídky eshopů, které mají ve feedu definovanou příslušnou kategorii. 
Konverze - Měřitelná akce na eshopu inzerenta. Zpravidla dokončení. objednávky.
Konverzní poměr - Procentuální vyjádření počtu všech uživatelů, kteří přišli na eshop / počet objednávek. 
MAC_CPC - Maximální cena za proklik v detailu produktu v Kč. 
MAX_CPC_SEARCH - Maximální cena za proklik ve fulltextovém výsledku hledání v Kč.
Návštěva – Návštěva neznamená totéž co proklik. Programy Sklik a AdWords měří prokliky, zatímco například služba Google Analytics nebo Top List uvádí návštěvy webových stránek.
Peněženka – Peněženka, označovaná též jako Seznam Peněženka, je služba provozovaná společností Seznam.cz. Je určena pro centrální úhradu plateb za služby Seznamu. Další informace o Peněžence v Klientské zóně Seznam.cz.
PNO - Podíl nákladů na obratu. Poměr nákladů vůči obratu. Např. př.:Při nákladech 10 000 Kč a obratu 100 000 Kč je PNO 10%. Pokud má klient marži 15%, má zisk 5%. 
PPC (Pay Per Click) reklama - Reklama placená za proklik. Klient platí za přivedeného návštěvníka, nikoliv za zobrazení nabídky. 
Průměrná pozice - Vyjadřuje průměrnou pozici, na kterých se nabídka/ky zobrazily.
UTM - Jako UTM parametry označujeme textové řetězce, které se připojují k URL adrese. Tyto parametry nesou určitou informaci, které pak analytické nástroje (např. Google Analytics) zpracují. Díky UTM parametrům tak od sebe můžete odlišit jednotlivé zdroje návštěvnosti (=odkud na váš web lidé chodí) a vyhodnocovat jejich účinnost.
Výpis nabídek – Zobrazení samostaných nabídek na základě vyhladávaného KW. 
XML FEED - Nabídkový XML feed je datový soubor, který obsahuje informace o jednotlivých prodejních položkách (nabídkách) eshopu (název, cena, údaje o dostupnosti apod.).