Produktový list od 1. 10. 2014

Služba Zboží.cz

Tato služba je určena všem Subjektům registrovaných na serveru Zboží.cz, provozovaném společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685, jež splňují Všeobecné obchodní podmínky dostupné na internetové adrese (URL): http://napoveda.seznam.cz/cz/vop.html.

Tato služba Subjektům přináší:

 • Možnost prezentace svých položek na Serveru Zboží.cz.
 • Stahování dat z XML souboru do Serveru Zboží.cz 7x týdně z URL adresy uvedené při registraci.
 • Přístup do administračního rozhraní Serveru Zboží.cz, kde zástupce Subjektu edituje informace o Subjektu (kontaktní údaje, dodací podmínky, možnosti platby).
 • Technickou podporu ze strany Provozovatele v pracovních dnech v době od 9 do 17 hodin prostřednictvím e-mailové adresy zbozi@firma.seznam.cz.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci této služby informovat zástupce Subjektu do 5 pracovních dní na jakýkoli obdržený podnět.
 • Zobrazení odpovídajících položek v produktových skupinách, jsou-li produktové skupiny systémem Zboží.z vytvořeny. Položky zařazené do produktových skupin musí odpovídat svojí povahou produktové skupině a jsou automaticky vytvářeny systémem Zboží.cz. Provozovatel se nezavazuje k vytváření nových produktových skupin na žádost Subjektů.
 • Zobrazení položek ve fulltextovém výsledku vyhledávání, pro které nejsou vytvořeny Produktové skupiny.
 • V případě, že má Subjekt nastaveny vyšší ceny za prokliky než 1,- Kč bez DPH u jednotlivých položek, jsou tyto položky řazeny podle nastavené ceny násobené kvalitou daných položek před položkami, které nemají nastavenu vyšší cenu za proklik (kvalitu položek automaticky vyhodnocuje systém Zboží.cz a je v ní mj. zahrnuto CTR položky a uživatelská hodnocení pro daný internetový obchod).
 • Pokud si Subjekt nastaví maximální cenu za proklik, kterou je ochoten pro danou položku v produktu nebo fulltextu investovat, systém spočítá cenu prokliku, která je nutná k udržení na dané pozici (tzv. second-price).
 • Po seřazení (nejlevnější/nejdražší) se účtuje pouze 1 Kč bez DPH (minimální cena za proklik).
 • On-line přístup do statistik – zde bude moci Subjekt (provozovatel internetového obchodu) sledovat úspěšnost položek – počty prokliků, CTR, počet zhlédnutí; vše bude moci sledovat v rámci jednoho dne, případně celého měsíce.
 • Proklik uskutečněný ze Zboží.cz do internetového obchodu je zpoplatněn minimální cenou 1 Kč bez DPH.
 • Nastavení rozpočtu, který by neměl být překročen (tolerance nastavení dle stavu robota) *

* Změna finančního limitu, aktivace či deaktivace kampaně se projeví nejpozději do 24 hodin od zadání požadavku.

 

 

 

Ceník služeb Zboží.cz platný od 1. 10. 2014

Za službu Seznam Zboží.cz je účtována minimální cena ve výši 1 Kč bez DPH za jeden proklik uskutečněný ze Serveru Zboží.cz do internetového obchodu. Ta je následně strhávána ze služby Seznam Peněženka (viz.: Návod k vytvoření kampaně).
Nastavení vyšší (aukční) ceny za jeden proklik je možné zadat v administračním rozhraní Serveru Zboží.cz některým z níže uvedených způsobů či jejich kombinací:

V XML feedu

 
 • nastavením ceny v datovém souboru pro položky (tzv. XML feed) formou tagu MAX_CPC (Maximální cena za proklik v detailu produktu) a MAX_CPC_SEARCH (Maximální cena za proklik ve fulltextovém výsledku hledání)

 

V administračním rozhraní


Položky jednotlivě
 • nastavením ceny za proklik v detailu každé položky v administračním rozhraní Zboží.cz

Položky hromadně
 • exportem položek do CSV, vepsáním cen do souboru a následným importem do systému Zboží.cz
 • kategorie exportem do CSV, vepsáním cen do souboru a následným importem do systému Zboží.cz
 • cenovými rozsahy nastavitelnými přímo v administračním rozhraní Serveru Zboží.cz

 

Tento produktový list a ceník jsou platné od 1. 10. 2014.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu.