Pravidla pro internetové obchody

V Seznam.cz jsou pro nás návštěvníci našich stránek na prvním místě. Stejně tak dbáme na jejich soukromí a důležitá je pro nás i jejich důvěra. Nesbíráme tedy žádné konkrétní údaje a data pečlivě anonymizujeme. Takže nedokážeme spojit konkrétní jméno s aktivitou na internetu. Máme pouze anonymizované shluky informací. Do obsahu e-mailových schránek lidem nenahlížíme ani roboticky neprocházíme jejich obsah. V tomto plně ctíme listovní tajemství. 

Inzerenti jsou povinni pro reklamní sdělení dodržovat Pravidla reklamy dostupná na:  https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/.

Tento dokument obsahuje pravidla pro zadávání údajů ve službě Zboží.cz a je součástí Smluvních podmínek. Za porušení těchto pravidel je Subjekt (internetový obchod) postihován dle Smluvních podmínek.
 

1. Požadavky na název Subjektu

1.1. Délka názvu Subjektu musí být maximálně 24 znaků a nesmí obsahovat reklamní slogany (tj. ne "XYZ Praha - váš dodavatel nejlevnějších dlaždic", ale pouze "XYZ Praha").

1.2. Název Subjektu musí být ověřitelný podle veřejně dostupných informací, může být tedy zadán jedním z následujících způsobů:

 • podle domény internetového obchodu nebo serveru s prvním písmenem velkým
 • podle prezentace firmy na webu (logo, kontakty); pokud je název příliš obecný (Dětské hračky), bude přidán i oficiální název dle obchodního nebo živnostenského rejstříku; v případě že název obsahuje obec nebo značku, je potřeba ho doložit obchodními materiály
 • podle názvu v obchodním nebo živnostenském rejstříku
 • podle obchodní firmy (u právnické osoby název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku nebo jiném registru a u fyzické osoby její jméno a příjmení), obchodní firmu lze však uvádět i bez dodatku označujícím právní formu
 • jiný název, pod kterým se Subjekt prezentuje a je obecně známý mezi veřejností (tento název je nutné doložit obchodními materiály - např. razítko, vizitka, fotografie provozovny, leták)

1.3. V názvu se nesmějí nadměrně opakovat slova (jedno slovo nebo fráze dvakrát a vícekrát za sebou).
 

2. Požadavky na XML soubor

2.1. Informace uvedené v XML souboru musí být pravdivé a musejí se shodovat s informacemi na internetových stránkách.

2.2. Ceny jednotlivých položek zboží musí mít kladnou hodnotu v českých korunách a musí být uvedeny se sazbou DPH dle platných právních předpisů. Dále musí být totožné, jako jsou ceny na internetových stránkách. Pokud ceny zboží obsahují recyklační poplatek (PHE) stanovený zákonem č. 185/2001 Sb. je nutno započítat do konečné ceny vč. DPH.

2.3. Název položky musí odpovídat povaze zboží a nesmí obsahovat vulgární výrazy (pokud přímo nejsou součástí názvu - např. knihy, filmy apod.).

2.4. Popisek zboží obsahuje výhradně informace o jednotlivém zboží.

2.5. V XML souboru není možné nabízet následující nabídky:

 • auta a jiná motorová vozidla nad 50 ccm včetně (všechna vozidla, která musejí být v Registru silničních vozidel; výjimku tvoří malá zahradní technika a motorové čluny)
 • služby (servis, montáž, instalace, půjčovné apod.)
 • dárkové a slevové poukazy od prodejců třetích stran
 • slevové poukázky, dárkové poukázky (certifikáty) na netradiční, nadstandardní zážitky (adrenalinové, sportovní zážitky, dárky vzduch a auto-moto), wellness dárky a pobyty (relax a krása), romantické dárky (víkend pro dva, večeře v luxusním hotelu), poukázky na kurzy (sportovní, adrenalinové, gurmánské, umělecké, zábavné, speciální zážitky)
 • jazykové, vzdělávací a motivační kurzy
 • předplatné časopisů, novin a jiných tiskovin
 • loga, melodie, tapety a hry do mobilů
 • placené stahování hudby a filmů
 • zájezdy a ubytování
 • živá zvířata a hmyz
 • nemovitosti
 • dárky (samostatně neprodejné produkty)
 • zboží druhé jakosti, rozbalené, vrácené, s kosmetickou vadou, použité apod.
 • zboží protiprávního charakteru či obsahující protiprávní tematiku
 • zboží, jež nelze zakoupit přímo na internetových stránkách Subjektu uvedených při registraci


V případě nabídky vzorků nebo maket výrobků je povoleno do XML feedu exportovat nejvýše 2 takovéto položky.

2.6. Produkty obsažené v XML souboru musejí být přímo samostatně prodejné v daném internetovém obchodě.

2.7. V XML souboru nesmí být jednotlivé položky zboží uvedeny vícekrát.

2.8. Nově je povolena nabídka digitální herní licence nahrazující krabicovou verzi.

2.9. URL jednotlivých produktů nesmí být přesměrováno na HP nebo jinou adresu.

2.10. Nabízené produkty musí být v souladu s právním řádem České republiky.

2.11. Seznam.cz si vyhrazuje právo použít informace uvedené v XML souboru pro své služby či pro služby provozované ve spolupráci se společností Seznam.cz a jejími partnery či přímo partnery společnosti Seznam.cz.
 

3. Požadavky na jednotlivé položky zboží

3.1. Cena jednotlivých položek zboží musí mít kladnou hodnotu, musí být pravdivá s uvedením sazby DPH dle platných právních předpisů a musí korespondovat s cenou produktu uvedenou na internetových stránkách. K uvedené ceně se nesmí vztahovat žádné podmínky.

3.2. Jednotlivé produkty musí být možné objednat pomocí tzv. košíku nebo přímým odkazem na objednávkový formulář.

3.3. Jeden produkt může být v rámci jednoho obchodu prezentován pouze jednou. Např. pokud je jedno zboží na stránkách obchodu zařazeno do několika kategorií, v datovém souboru (tzv. XML feedu) se smí vyskytovat jen jednou.

3.4. Žádné položky nesmí obsahovat HTML značky.

3.5. Odkazy z jednotlivých produktů musí být funkční a musí vést na stránku internetového obchodu (detailu výrobku), kde se nachází pouze jeden produkt prezentovaný ve Zboží.cz, který lze objednat pomocí košíku či přímého objednávkového formuláře.

3.6. V případě sortimentu, který je nabízen v určité měrné jednotce (kilogram, metr atd.), musí být cena za celé balení nebo musí být z názvu produktu zřejmé, k jakému množství se cena vztahuje (tato informace musí být v prvních 64 znacích titulku položky). Cena musí odpovídat obvyklému balení nebo množství, ve kterém je možné výrobek zakoupit.
 

4. Povolený erotický obsah

Nabídky se budou vydávat pouze na dotazy s erotickým a porno nábojem tak, aby byly vydány pouze nabídky, jejichž text, klíčová slova nebo cílová stránka jsou erotického, nebo porno charakteru.

Pravidla pro erotické nabídky
 
 • Nabídky nesmí obsahovat vulgární výrazy, lze však využít výrazy vhodným způsobem popisující sexuální aktivitu, eroticky, bez prvků pornografie. Bez náznaků ponižování a diskriminace.
 • Lze použít označování pohlavních orgánů a sexuálních aktivit vhodným stylem, avšak ne v nevhodném kontextu, který by ve svém důsledku byl vulgární.
 • Nelze použít vynechání písmenek a jejich nahrazení symboly ve vulgárních a nevhodných výrazech.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo vyžadovat, při prvním vstupu uživatele na stránku e-shopu se zaměřením na prodej zboží souvisejícího s erotikou, informaci o tom, že uživatel vstupuje na stránku určenou pouze osobám starším 18 let například formou vstupní brány.

Možnosti zobrazení postav a aktivit v obrázcích u nabídek e-shopu:
 
 • Lze zobrazit více než jeden/u model/ku
 • Celkový záběr zezadu nebo zepředu povolen, avšak nikoli se zvednutýma nebo roztaženýma nohama.
 • Může být vidět líbání a vlastní nebo vzájemné sexuálně sugestivní dotyky.
 • Jsou povoleny omezené dotyky nebo pozice naznačující jemně sexuální aktivitu, bez prvků pornografie.
 • Sexuální aktivita nesmí být naznačena žádnými předměty.

Žena
 
 • Může být vidět pubické ochlupení nebo oblast genitálií, avšak nikoli stydké pysky ani anální otvor.

Muž
 
 • Nesmí být vidět mužské genitálie ani pubické ochlupení a anální otvor.


Zobrazení nabídek erotického charakteru na Zboží.cz a jeho obsahu jako erotické je výhradně na Provozovateli a Provozovatel si vyhrazuje právo inzeráty, které nevyhovují, zamítnout.
 

Pomohl Vám tento článek? Ne