Párování položek

Párování nabídek obchodů do skupin k produktům v databázi Zboží.cz probíhá automaticky podle:

  • názvu produktu
  • EAN kódu
  • jména výrobce
  • produktového čísla (kódu výrobce)
  • popisu produktu
  • ceny položky

Pokud nabídka neobsahuje EAN kód, je vyžadována minimálně 90% shoda titulku nabídky s produktem na Zboží.cz. V opačném případě postačuje 40% shoda titulku. U některých produktů nemusíme mít evidovaný EAN kód – v tomto případě je nutné dodržet minimálně 90% shody titulku. Jestliže k produktu máte k dispozici správný EAN kód, můžete nám jej zaslat na e-mailovou adresu zbozi@firma.seznam.cz. Po ověření správnosti jej k našemu produktu zaevidujeme.

Cena Vaší položky je při zpracování porovnávána s cenovým rozpětím napárovaných nabídek k danému produktu. Jestliže je cena Vaší položky mimo tento cenový rozsah (systém pracuje vždy s určitou tolerancí), k napárování nedojde. Cílem je zamezit párování nesouvisejících položek nebo neoriginálních položek k originálním.

Nabídky se spolehlivě párují v případě, kdy je EAN kód a název produktu shodný s názvem a kódem produktu uvedeným na Zboží.cz. Zkontrolujte si tedy, prosím, zda Vámi uváděné názvy odpovídají běžným zvyklostem (např. oficiálním názvům výrobce). Pokud Vaše nabídka nebude obsahovat všechny výše zmíněné údaje ve správném a úplném formátu, může stát, že se produkt správně nenapáruje a nezobrazí se na Zboží.cz.

Nabídka se napárovala k jinému produktu

  • produkt existuje – stačí upravit název (tag PRODUCTNAME) dle produktu, který je již na Zboží.cz "založen"; název musí být zcela totožný
  • produkt neexistuje – v tom případě kontaktujte administrátory služby

Nabídka se nenapárovala vůbec

  • máte chybu ve Vašem XML feedu – respektive Vaše názvy se podstatně liší od těch, které odpovídají běžným zvyklostem a nezbývá než opravit tagy v XML a počkat na export dat na službu Zboží.cz (Vaše nabídka se napáruje do jednoho až dvou dnů)
  • nejedná se o totožný druh zboží – výsledek bude zobrazen ve fulltextovém vyhledávání do doby, než bude totožných nabídek dostatečné množství, aby je bylo možné spárovat

Seznam naimportovaných položek včetně informaci o jejich spárování či nespárování si můžete nechat zaslat na kontaktní e-mailovou adresu ve formátu .CSV prostřednictvím administračního rozhraní (kliknutím na tlačítko "Párování položek" v záložce Položka).