Párování položek

Hlavním faktorem pro napárování nabídky na produkt je název nabídky (XML tag <PRODUCTNAME>). V případě, že je shoda názvu nabídky a produktu příliš nízká, zvyšuje šanci napárování přítomnost EAN kódu (XML tag <EAN>).

Zkontrolujte si tedy, zda vámi uváděné názvy odpovídají oficiálním názvům výrobce respektive námi doporučené podobě názvosloví nabídek. Pokud Vaše nabídka nebude obsahovat všechny výše zmíněné údaje ve správném a úplném formátu, může stát, že se nabídka správně nenapáruje a zobrazí se na Zboží.cz pouze v nabídkové sekci.

Cena Vaší položky je při zpracování porovnávána s cenovým rozpětím napárovaných nabídek k danému produktu. Jestliže je cena Vaší položky mimo tento cenový rozsah (systém pracuje vždy s určitou tolerancí), dojde k napárování, ale nabídka se v produktu nezobrazí. Cílem je zamezit zobrazení nesouvisejících položek nebo neoriginálních položek k originálním.

Nově zařazené nabídky do vašeho XML feedu se napárují do jednoho až dvou dnů.

Seznam naimportovaných položek včetně informaci o jejich spárování či nespárování si můžete nechat zaslat na kontaktní e-mailovou adresu ve formátu .CSV prostřednictvím administračního rozhraní (kliknutím na tlačítko "Párování položek" v záložce Položka).
 
Nabídka se napárovala k jinému produktu, případně se nenapárovala vůbec

V takovém případě lze opravit vazbu pomocí tzv. Párovacího nástroje. V případě, že produkt na Zboží.cz neexistuje, lze Párovací nástroj použít pro sestavení požadavku na vytvoření produktu.

Více se o Párovacím nástroji dozvíte v samostatné kapitole.