Důvody zamítnutí požadavků a jejich řešení

Požadavky napárování nabídky

Nápověda v PDFPři zamítnutí požadavku na napárování uvádíme dva důvody:

 • Nabídka neodpovídá produktu. Produkt musí mít s nabídkou úplnou shodu všech parametrů.
  Pokud Párovací nástroj nenabízí vhodný produkt, doporučujeme zadat název nabídky do vyhledávacího pole vpravo vedle navrhovaných produktů.
  Příklad chyby: nabídka Nokia Lumia 925 šedá -> produkt Nokia Lumia 925 černá.
 
 • Nabídka je obecná“ - je příliš obecná a nelze ji proto napárovat na navržený produkt či nelze zdrojovou nabídku rozpoznat. Je nutné specifikovat nabídku ve svém XML feedu.
  Příklad chyby: nabídka Nokia Lumia 925 -> produkt Nokia Lumia 925 černá

 

Požadavky založení produktu

Nejčastější důvody zamítnutí jsou následující:

   Nedostatky obrázků

 • „Chybí obrázek“ - chyba bude v XML feedu v tagu IMGURL, případně chybí obrázek v umístění, kam odkaz směřuje.
 • „Obrázek neodpovídá nabídce“ - pokud obrázek neodpovídá nabídce (má jiné parametry než je deklarováno v názvu), je požadavek zamítán.
 • „Obrázek obsahuje vodoznak, logo či jiné grafické prvky“ - takové prvky nepovolujeme dle nápovědy pro XML feedy Zboží.cz a je nutné je z obrázku odstranit.
 • „Obrázek nemá dostatečnou velikost“ - uvádíme v situaci, kdy není splněna podmínka rozměru 425 x 440 pixelů. Případně je podmínka rozměru splněna, ale výrobek nevyplňuje celý rozměr obrázku.
Příklady nevhodných obrázků:

nevhodne obrazky

 

   Nedostatky v názvu
 • „V názvu chybí výrobce“ - výrobce musí být součástí názvu, zajišťuje kvalitní párování nabídek.
 • „V názvu chybí označení modelové řady“ - uvádíme, pakliže není uvedena řada produktu a tím hrozí, že se na vzniklý produkt napárují nabídky řady jiné.
 • „V názvu chybí produktové číslo“ - pokud v požadavku není uvedeno, hrozí, že se na vzniklý produkt napárují nabídky odlišné (viz Kategorie s výjimkou názvosloví).
 • „V názvu chybí barva/motiv“ - pokud není uvedena barva produktu a tím hrozí, že se na vzniklý produkt napárují nabídky s jinou barvou.
 • „V názvu chybí velikost“ - název porušuje výjimku názvosloví (viz Pravidla pro pojmenovávání nabídek) a hrozí tím, že se na vzniklý produkt napárují nabídky s jinou velikostí.
 • „V názvu chybí množství“ - v případě, že není uvedeno množství (př. počet kusů) a tím hrozí, že se na vzniklý produkt napárují nabídky o různém množství.
 • „V názvu chybí příchuť“ - uvádíme ve vybraných kategoriích, kde požadujeme k odlišení různých variant uvést příchuť jako součást názvu.
 • „Velikost není uvedena v EUR standardu“ - velikosti (například obuvi, oblečení) musí být uvedeny dle EUR.
 • „Název obsahuje nepovolené výrazy (např. zdarma, akce apod.)“ - uvádíme, pokud se v názvu vyskytují výrazy definující konkrétní obchod. Vystavili bychom se tak situaci, kdy podobné podmínky nebudou splňovat ostatní napárované obchody. Došlo by tak ke klamání zákazníka a poškození obchodů. Pro tyto údaje je vhodné využít tag <EXTRA_MESSAGE> ve vašem XML feedu, případně můžete tyto údaje uvést v názvu tagu <PRODUCT>.
 • „V názvu chybí sezona (např. modelový rok)“  - u kategorií, kde je nutné uvádět sezonu výroby (většinou uvedena formou roku, např. kočárky, sedačky, lyže, snowboardy apod.). Pokud chybí, může se stát, že se na vzniklý produkt napárují nabídky jiné modelové řady.
 • „Pořadí slov neodpovídá standardu názvosloví“ - uvádíme v situacích, kdy je název uživatelsky nepřehledný a požadujeme dodržení slovosledu názvu dle šablony (více o šabloně názvu popisuje sekce Pravidla pojmenovávání nabídek).
 • „Název obsahuje nadbytečná klíčová slova“ - v situaci, kdy požadujete vytvoření produktu z vaší nabídky, trváme na dodržení doporučeného názvosloví pro nabídky v sekci Pravidla pro pojmenovávání nabídek. Jakmile není struktura dodržena, uvádíme tento důvod zamítnutí.


   Nedostatky popisku
 • „Popisek je příliš krátký“ - popisek musí mít délku minimálně tří vět.
 • „Popisek nemá větnou strukturu (výčet vlastností nebo parametrů)“ - pokud struktura popisku neodpovídá kritériím (viz. Kvalitně zadaný požadavek na produkt). Je pravděpodobné, že je váš popisek je složen z převážné většiny nebo pouze z výpisu parametrů.
 • „Popisek obsahuje nepovolený text (např. zdarma, akce apod.)“ - vypisujeme, pokud se v názvu vyskytují výrazy definující konkrétní obchod. Hrozí, že podobné podmínky nebudou splňovat ostatní napárované obchody. Došlo by tak ke klamání zákazníka a poškození obchodů. Pro tyto údaje je vhodné využít tag <EXTRA_MESSAGE> ve vašem XML feedu.
 • „Popisek nevystihuje produkt“ - popisek produktu musí vyjadřovat daný produkt, v opačném případě je požadavek zamítán.
 • „Popisek není v českém jazyce“ - Zboží.cz je služba výhradně tvořena pro české uživatele, a proto se snažíme, aby i její databáze byla česky. Z toho důvodu produkty psané jinými jazyky zamítáme.
 • „Popisek výrobku je neúplný/neukončený“ - pokud k nám dorazí oříznutý popisek ve špatném místě, je požadavek zamítnut.
 • „Popisek obsahuje nestandardní nebo HTML znaky“ - párovací nástroj nepracuje s formátováním textu popisku a současně neprovádí náhradu zástupných znaků (entit). Proto nejsou HTML znaky a znakové entity povoleny (<p>, <br>, <head>, <body>, &amp či &nbsp apod.) Jejich výskyt je důvodem k zamítnutí.
 • „Popisek obsahuje URL adresu“ - přítomnost URL adres je v popisku důvodem k zamítnutí. Nejsou esteticky vhodné a ztrácí svou schopnost prokliknutí.


   Jiné nedostatky
 • Jedná se o unikátní nabídku – výrobek pod tímto označením nenabízí na Zboží.cz žádný ze zaregistrovaných internetových obchodů. Pro vytvoření produktu jsou zapotřebí alespoň 2 nabídky různých internetových obchodů. Samostatné nabídky e-shopů je možno zobrazit ve vyhledávání v příslušné kategorii pouze v případě, má-li položka ve feedu tag CATEGORYTEXT se stromem kategorií dle Zboží.cz.Uvádíme v situaci, kdy je požadováno vytvoření produktu, který kvůli své jedinečnosti nebude schopen na sebe napárovat další shodnou nabídku jiného obchodu. Takový produkt se na Zboží.cz nezobrazí (viz v sekci Nejčastější dotazy ohledně párování nabídek (FAQ)).
 • Je vhodné doplnit EAN kód - tento údaj je pouze doporučením, uvádí se vždy společně s další chybou a nikdy není pro nás chybějící EAN samostatným důvodem k zamítnutí požadavku.
 • „Nejedná se o oficiální set od výrobce“ - pokud požadujete založení produktu s několika výrobky kompletovanými do setu, berte na vědomí, že v databázi Zboží.cz jsou povoleny pouze oficiální sety vytvářené výrobcem. Pokud se jedná se o neoficiální set, zamítáme.
 • „Chybně zvolená kategorie“ - použijete-li nevhodnou kategorii, pokud si nevíte rady, jakou zvolit kategorii, navrhujeme váš název kategorie vyhledat na www.zbozi.cz či nás kontaktovat na zbozi@firma.seznam.cz v případě nenalezení adekvátní kategorie.
 • „Požadavek nebyl zpracován (nabídka byla změněna před jeho vyřešením)“ - v případě zobrazení textu došlo ještě před vyhodnocením požadavku k změně zdrojové nabídky.
 • „Došlo k napárování nabídky“ - nejedná se o pochybení, které vyžaduje vaši nápravu. Tato situace se vyskytuje v případech, kdy jsme při vyhodnocování zjistili, že takový produkt již existuje a zdrojovou nabídku jsme proto napárovali na produkt již existující.