Měření konverzí internetového obchodu na Zboží.cz

Abyste věděli, jestli je vaše inzerce na Zboží.cz skutečně efektivní, je třeba nasadit tzv. konverzní kód. Ten slouží k měření konverzí, tedy počtu a hodnoty objednávek od zákazníků, kteří do vašeho obchodu přišli přes Zboží.cz. Konverze umožňujeme měřit dvěma způsoby.

Základní měření

Pomocí základního měření můžete získat informaci o počtu a celkové hodnotě konverzí. Abyste ho mohli využít, je třeba vložit na stránky vašeho obchodu javascriptový kód.

Pokročilé měření

Pokročilé měření nabídne přesnější statistiky a více detailů o provedených objednávkách. Umožní vám ještě lépe poznat vaše zákazníky. Spustíte ho tak, že na stránky svého obchodu vložíte javascriptový kód a navíc rozšířený konverzní kód.

Proč nasadit Pokročilé měření konverzí

  • Zjistí víc o provedené objednávce. Nejen že k ní došlo, ale i jaké zboží bylo zakoupeno.
  • Získáte více statistik a detailů o uskutečněných objednávkách, které vám pomohou zvýšit výkon vašeho e-shopu. Do budoucna třeba výpočet podílu nákladů na konverzích.
  • Zpřesníte současné statistiky.
  • Díky výhradně šifrovanému spojení a autorizaci pomocí neveřejného klíče jsou data spolehlivá a v bezpečí.
  • Detailnější informace o provedených objednávkách nám umožní lépe analyzovat trh. Budeme tak moci doporučovat produkty, které se skutečně prodávají, a e-shopy, s nimiž jsou lidé spokojeni.

Jak začít měřit konverze

Oba kódy, včetně potřebných identifikačních a autorizačních klíčů, naleznete ve své Administraci, v záložce Provozovna / Správa provozovny / Měření konverzí. Nasazení kódů konzultujte s vaším správcem stránek (webmasterem).

Základní měření konverzí

Pro základní měření konverzí, je třeba umístit na své stránky jednoduchý JavaScript kód a vyplnit v něm údaje o čísle objednávky a její hodnotě. Kód by měl být na stránce zobrazující se po odeslání/potvrzení objednávky a jeho optimální umístění je do hlavičky stránky (před </head>) - volání skriptu je prováděno asynchronně, nezpomalí tak načítání jiných prvků na stránce. Jako u každého JavaScript kódu je však možné, že bude při odeslání znehodnocen (např. vlivem některých rozšíření prohlížeče pro blokování reklamy), proto výrazně doporučujeme použít zároveň i Pokročilý (autorizační) kód na vašem backendu. Používáte-li některý z populárních správců značek (např. Google Tag Manager), je možné tento kód nasadit i bez úprav kódu na vašem serveru.

Vzor minimální varianty kódu

V této minimální variantě se pomocí JavaScript kódu zasílá pouze ID objednávky a optimálně i její celková hodnota. Zaslání těchto údajů je dostatečné pro základní měření konverzí na Zboží.cz, volitelné rozšířené údaje je možné zaslat pomocí ověřeného požadavku z backend rozhraní. Pokročilým správcům doporučujeme odesílat i touto formou úplné informace o objednávce, zajistí se tak dvojitá kontrola (více viz kompletní specifikace základního konverzního kódu).
 
Jedná se pouze o vzor kódu, konkrétní kód s ID vašeho obchodu naleznete v Administraci. Dále je třeba upravit hodnoty orderID (vaše unikátní interní číslo objednávky) a totalPrice (celková cena objednávky, včetně DPH, nákladů na dopravu a dalších souvisejících nákladů).
<script>
(function(w,d,s,u,n,k,c,t){w.ZboziConversionObject=n;w[n]=w[n]||function(){
(w[n].q=w[n].q||[]).push(arguments)};w[n].key=k;c=d.createElement(s);
t=d.getElementsByTagName(s)[0];c.async=1;c.src=u;t.parentNode.insertBefore(c,t)
})(window,document,"script","https://www.zbozi.cz/conversion/js/conv.js","zbozi","ID_OBCHODU");

// nastavení informací o objednávce
zbozi("setOrder",{
"orderId": "2016-009876",
"totalPrice": "7500.50"
});

// odeslání
zbozi("send");
</script>

Pokročilé měření konverzí

Pro Pokročilé měření konverzí Zboží.cz je třeba rozšířit a autorizovat informace ze Základního měření konverzí pomocí ověřeného požadavku z vašeho serverového / backend rozhraní (je tedy třeba nasadit oba kódy). Na rozdíl od Základního měření jsou backendová volání chráněná, eshop je autorizuje pomocí tajného klíče, který nalezne v administraci po odsouhlasení obchodních podmínek pro Pokročilé měření konverzí. Při odsouhlasení obchodních podmínek a vygenerování tajného klíče je nutné klíč ihned použít. I backendový požadavek by měl eshop odeslat neprodleně pro potvrzení objednávky, rozestup mezi přijetím obou kódu nesmí být větší než 30 minut, jinak bude konverze počítána jen jako neautorizovaná.

Vzor backend kódu

Serverový kód vašeho eshopu může být psán v mnoha programovacích jazycích (.PHP, C#, server side .JS ...) a proto jsme pro vás připravili vzorovou třídu v nejběžnějším z nich - PHP a zároveň i obecnou specifikaci, která umožní snadnou implementaci v kterémkoliv jazyce. Obojí naleznete na službě GitHub.

Testování měření konverzí pomocí Sandboxu

K dispozici je také Test měření konverzí (dále jen Sandbox). Zde si můžete nechat vygenerovat testovací identifikační a autorizační klíč a ověřit, zda-li na náš testovací server dorazí údaje o vygenerovaných objednávkách (bez toho, aniž bychom je ukládali). Pro toto testování je třeba doplnit obo kód o volání useSandbox. Pozor! Nezapomeňte po testu toto volání odstranit, v opačném případě nebudou vaše konverze zpracovávány. Detailní popis fungování Sandboxu naleznete zde.

Vyhodnocování konverzí

Počet a hodnotu základních konverzí naleznete v Administraci / Provozovna / Statistiky provozovny. Můžete také přejít na stránku Podrobné statistiky, kde si budete moci vygenerovat přehled pro zvolené období ve formátu CSV, vhodném pro otevření v tabulkovém editoru (např. Excel) či pro strojové zpracování. Detailní informace o konverzích a produktech z pokročilého měření kódu představíme v nejbližších týdnech, již dnes však můžete začít používat Pokročilé měření a získáte tak přehled zpětně, od okamžiku jejich odesílání. S využitím těchto dat můžete pracovat na Optimalizaci vašich kampaní a cenových nabídek.