Aukční prokliky

Za každý uskutečněný proklik do e-shopu ze služby Zboží.cz je účtována minimální cena ve výši 0,50 - 2 Kč bez DPH (v návaznosti na výši prodejní ceny položky). Ta je následně strhávána ze služby Seznam Peněženka.

Skutečná cena za proklik může být nižší, než maximální nabídnutá cena (při prokliku systém naúčtuje nejnižší potřebnou částku pro udržení dané pozice), min. však 0,50 - 2 Kč bez DPH.

Aukční prokliky umožnují zvýšení pozice před konkurencí jak v produktovém detailu, tak i ve výsledcích vyhledávání v nabídkách při řazení podle oblíbenosti (výchozí způsob). Při seřazení podle prodejní ceny (nejlevnější, nejdražší) je vždy účtována cena za následný proklik 0,50 - 2 Kč bez DPH.

V období od 1.10.2019 do 31.1.2020 je za každý uskutečněný proklik do e-shopu ze služby Zboží.cz účtována minimální cena ve výši 0,60 - 3 Kč bez DPH (v návaznosti na výši prodejní ceny položky).

Nastavení max. částky za proklik

V XML feedu

Vyplnění tagů (značek)
 
• MAX_CPC (Maximální cena za proklik v detailu produktu)
• MAX_CPC_SEARCH (Maximální cena za proklik pro samostatné nabídky)

V administračním rozhraní

Položky jednotlivě
 
• nastavením ceny za proklik v detailu každé položky v administračním rozhraní Zboží.cz

Položky hromadně

• exportem / importem položek v CSV souboru do systému Zboží.cz
• exportem / importem kategorií v CSV souboru do systému Zboží.cz
• cenovými rozsahy prodejní ceny e-shopu nastavitelnými v administračním rozhraní serveru Zboží.cz.
Jak nastavit aukční prokliky dle cenových rozsahů můžete zjistit v našem videonávodu.


Priority CPC podle nastavení

Ceny za proklik je možno nastavit pro jednotlivé položky, dále dle kategorií nebo cenových rozsahů. Cena se pak bude brát z aktuálně vybrané možnosti a platí pro všechny položky e-shopu. 

Pokud je vybráno více možností, je jejich priorita následující:

• nastavení položek
• nastavení dle kategorií
• nastavení dle cenových rozsahů

V případě, že bude MAX_CPC nebo MAX_CPC_SEARCH nastavena na nižší hodnotu než stanovená CPC pro danou prodejní cenu, položku zobrazíme a automaticky navýšíme CPC na minimální částku za proklik, která je pro dané rozmezí prodejní ceny minimální.