Zboží.cz a agentura

Ověření Zboží.cz

Díky spolupráci s námi získáte podporu k efektivnímu nastavení kampaně na Zboží.cz.

Hlavní přidanou hodnotou Ověření je přímý kontakt na odborného konzultanta, který s agenturou nebo freelancerem řeší návrhy a doporučení ke spravovaným kampaním.

Cílem Ověření je umožnit menším agenturám či freelancerům prokázat svůj profesionální a transparentní přístup ke správě online marketingových kampaní a zpřehlednit trh agentur pro inzerenty. Agenturám i freelancerům tento program přináší další úroveň spolupráce se zástupci Zboží.cz a přístup k know-how přímo od provozovatele.

Jako ověřená agentura nebo freelancer získáte aktivní odbornou podporu, která zahrnuje pravidelná doporučení jak pracovat se Zbožím, účast na odborných konferencích nebo možnost skupinového školení.

Více informací o Ověření Zboží.cz najdete na webu seznamproagentury.cz.