Zásady bezpečnosti při užívání internetu

Nikdy nikomu neposkytujte na vyžádání své údaje

Při užívání elektronické pošty a sociálních sítí se často můžete setkat s žádostí o zaslání vašich osobních údajů nebo přímo uživatelského jména a hesla. Taková žádost bývá "okořeněna“ více či méně uvěřitelným příběhem o tom, z jakého důvodu a proč je naprosto nezbytné se řídit popisovanými kroky a údaje poskytnout.
Pokud se dostanete do takové situace, je nutné si uvědomit, že žádný důvěryhodný poskytovatel služeb podobnou žádost nikdy nevysloví a automaticky tak můžete žádost považovat za neoprávněnou.

Jak na takovou zprávu reagovat?
 1. Ignorujte obsah a pokyny ve zprávě obsažené
 2. Informujte správu/podporu serveru, ze kterého zpráva přišla, o této události
 3. Zprávu odstraňte a odesílateli neodpovídejte
Stěžejní pro bezpečnost vašich údajů jsou samozřejmě body a) a c). Krokem v bodu b) pomůžete ostatním uživatelům internetu.

Pro uživatele internetu, kteří se s podobnou situací ještě nesetkali, níže uvádíme příklad takové falešné zprávy:

Ukázka tzv. lákačského e-mailu
 

Odhlašujte se

Neusnadňujte případnému útočníkovi situaci a po ukončení práce se službou se vždy odhlaste. Jedna vteřina, kterou na odhlášení obětujete dnes, vám ušetří spoustu mrzutostí nejen se ztrátou zpráv.

Tlačítko pro odhlášení
 

Věnujte pozornost adresnímu řádku

Jednou z oblíbených metod jak řádné uživatele připravit o přístupové údaje je podstrčení falešných stránek. Stránky vypadají stejně, ale své údaje dáváte přímo útočníkovi.
 

Ukázka tzv. phishingu

Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme:
 1. Vždy, když se máte přihlásit nebo zadat své osobní údaje, zkontrolujte, že v adresním řádku je správná adresa.
   
 2. Pokud jste nevyvolali přihlášení sami (například se objevilo samo, v neočekávané situaci nebo po kliknutí na nějaký odkaz) postupujte následovně:
   
  • stránku zavřete
  • otevřete novou a adresu stránek zadejte celou ručně
   (Pozor! Nevyužívejte v takové situaci nabídky již navštívených stránek, snadno by se mohlo stát, že vyberete právě stránku s falešným obsahem.)
    

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás