Základní mapový podklad

Klasický kreslený mapový podklad se nejvíce podobá mapám použitým v autoatlasech.


 

Obsahuje schématicky zjednodušené zobrazení silniční sítě se základním rozlišením porostu s různými aktivními body zájmu.

Součástí jsou podrobné průjezdové plány měst, na kterých jsou vyznačeny jednosměrné ulice, semafory a jiná dopravní značení. Seznam všech objektů zobrazených v obecné mapě naleznete v legendě.

Pro každou úroveň přiblížení (státy až adresy) existuje samostatný mapový podklad pro celý svět. Data pro Česko pochází z kartografické redakce Mapy.cz. Zbytek světa je generován z www.openstreetmap.org.
 

Aktualizace

Základní mapa se aktualizuje obvykle 1x týdně pro Česko; 1x měsíčně pro zbytek světa.

Naše kartografická redakce se snaží udržovat mapu neustále aktuální. Jelikož je ale u nás ročně postaveno více než 15 000 domů a 12 000 bytů, o nově vystavěných komunikacích a dalších objektech nemluvě, nedokážeme přes veškerou snahu udržovat mapy bezchybné. Pokud naleznete na našich kreslených mapách nějaké chyby v zobrazení nebo pojmenování, prosím napište nám o tom. Kartografická redakce chybu do několika dnů opraví.
 

Použití mapového podkladu

Pravidla užití Základního mapového podkladu najdete v licenčních podmínkách.
 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás