Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití kontaktního formuláře zájemcem o pracovní nabídku u detailu inzerátu uveřejněného na serveru, dostupného z internetové adresy (URL) https://www.volnamista.cz, (dále jen „Zájemce“ a „Služba“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Zájemců (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu e-mailová adresa a osobní údaje Zájemce uvedené v přiloženém životopise), které tito Zájemci zadají prostřednictvím Služby. Provozovatel je oprávněn zpracovat i zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje), které Zájemce zveřejní v přiloženém životopise, a to v níže uvedeném rozsahu zpracování osobních údajů Zájemce.

Osobní údaje Zájemce budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, zejména oslovení inzerenta Zájemcem se zájmem o pracovní nabídku u detailu inzerátu. Za tímto účelem budou osobní údaje Zájemce předány inzerentovi dle volby Zájemce.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Zájemce užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Zájemce, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.