Souhlas se zpracováním osobních údajů

Každý uživatel serveru Volnámísta.cz (dále jen „Server“) dostupného z internetové adresy (URL) http://www.volnamista.cz, který poskytuje společnosti Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 (dále jen “Správce”) jako provozovateli Serveru, své osobní údaje a další data v rámci využití služeb Serveru, uděluje tímto Správci svůj výslovný souhlas s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů a dalších dat.

Uživatel poskytuje Správci osobní údaje a další data zejména za účelem kontaktování uživatelů Serveru jinými uživateli Serveru, kteří mají zájem o nabídky práce zveřejněné na Serveru, zpracování a využití v rámci internetových serverů provozovaných Správcem, dále k vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat uděluje uživatel Správci na dobu neurčitou, a tento souhlas může být uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného na adresu sídla společnosti Správce.

Správce garantuje uživatelům i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.