Pravidla inzerce

Text inzerátu

Inzerát musí:

 • být napsaný česky
 • obsahovat název pozice a její popis, požadavky na uchazeče, případně co uchazeči nabízíte
 • V případě že inzerentem je personální či pracovní agentura, musí být uvedeno jméno klienta, pro kterého uchazeče hledá, v textu inzerátu.

Inzerát nesmí obsahovat:

 • nevhodná slova nebo znaky (vykřičník, otazník, smajlíky apod.)
 • slova psaná verzálkami
 • otázky, zvolací věty, výzvy, superlativy, neobjektivní výrazy, reklamní nebo obchodní sdělení, URL a údaje, pro které je v inzerátu vyhrazeno zvláštní místo (e-mail, telefon, úvazek, obor, lokalita)
 • zmínky o konkurenci a informace, které nesouvisí s nabízenou pracovní pozicí
 • informace, které se do inzerátu propisují automaticky (název firmy, Volejte nebo nám rovnou pošlete životopis)
 • popis firmy (Server je propojen s katalogem firem a institucí Firmy.cz)

Pokud svou firmu v katalogu nemáte, použijte následující odkaz:

http://www.firmy.cz/firma/pridej

Na Volná místa.cz je zakázáno vkládat inzeráty, které:

 • jsou v rozporu s účelem tohoto Serveru, s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem, smluvními podmínkami, i dalšími obecně platnými právními a etickými normami. Dále Inzerent nesmí na Server vkládat Inzeráty, které jsou v rozporu s právy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo třetích osob
 • Za výše uvedené se považuje zejména inzerce nabízející práci z domova, podomní prodej, práce jakéhokoliv erotického charakteru, nabídky, které by sloužily k obcházení zákona a/nebo jiné ne zcela transparentní nabídky zaměstnání, ve kterých není jasně definován přesný popis pracovní pozice či činnosti, která má být předmětem výkonu práce a konečný zaměstnavatel (klient) pro kterého bude Zájemce pracovat.

 • Inzeráty, jejichž text nebo obrázek k nim připojený obsahují obchodní sdělení, reklamu, URL adresu, emailovou adresu, kontaktní údaje na fyzické a právnické osoby nebo odkaz na internetové stránky nejsou povoleny. Inzerent je povinen uvést kontaktní údaje do zvláštních kolonek pro tyto údaje vyhrazených a není oprávněn tyto údaje vkládat do textu Inzerátu a/nebo do obrázků k Inzerátům připojených.
 • již byly na Server jednou vloženy před dobou kratší než 14 dní. Tyto inzeráty jsou považovány za duplicitní.
Inzeráty, které tato pravidla porušují, budou odstraněny.

Kategorie inzerátu

Inzerát musí být zařazen minimálně do jedné kategorie (maximálně do 3). Administrátoři mohou nesprávně umístěný inzerát přesunout do vhodnější kategorie.

Fotografie

Musí být pořízena inzerentem a vztahovat se k inzerované pozici. Nesmí obsahovat logo, kontaktní údaje, reklamní sdělení, textové informace ani jiné grafické prvky.

Nevhodné fotografie budou ze serveru odstraněny.

Zvýhodnění inzerátu

Každý inzerát může být zvýhodněn.