Pravidla inzerce

Na službu Volnámísta.cz lze vkládat pouze pracovní nabídky, které splňují daná pravidla. Administrátoři mají vyhrazená práva na úpravu či zamítnutí inzerátů, které nesplňují tyto pravidla:

Inzerát musí:

 • být napsaný česky
 • obsahovat název pracovní pozice ve vymezeném poli
 • obsahovat náplň práce, požadavky na uchazeče, případně co uchazeči nabízíte
 • být zařazen do lokality, kde se nachází místo výkonu práce
 

Inzerát nesmí obsahovat:

 • slova psaná verzálkami
 • nevhodná slova nebo znaky (vykřičníky, uvozovky, smajlíky apod.)
 • otázky, zvolací věty, výzvy, superlativy, neobjektivní výrazy, reklamní nebo obchodní sdělení, webový odkaz
 • diskriminační požadavky dle antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb.
 • údaje, pro které je v inzerátu vyhrazeno zvláštní místo (název pozice, e-mail, telefon, úvazek, obor, lokalita)
 • zmínky o konkurenci a informace, které nesouvisí s nabízenou pracovní pozicí
 • informace, které se do inzerátu propisují automaticky (název firmy, Volejte nebo nám rovnou pošlete životopis)
 • popis firmy (Server je propojen s katalogem firem a institucí Firmy.cz)

 

 

Pokud svou firmu v katalogu Firmy.cz nemáte, použijte následující odkaz:
http://www.firmy.cz/firma/pridej

 

 

Na Volnámísta.cz je zakázáno vkládat inzeráty, které:

 • již byly na Server jednou vloženy před dobou kratší než 14 dní. Tyto inzeráty jsou považovány za duplicitní.
 • jsou v rozporu s účelem tohoto Serveru, s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem, smluvními podmínkami, i dalšími obecně platnými právními a etickými normami.
 • dále Inzerent nesmí na Server vkládat inzeráty, které jsou v rozporu s právy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo třetích osob
 
Za výše uvedené se považuje zejména inzerce nabízející práci z domova, podomní prodej, práce jakéhokoliv erotického charakteru, nabídky, které by sloužily k obcházení zákona a/nebo jiné ne zcela transparentní nabídky zaměstnání, ve kterých není jasně definován přesný popis pracovní pozice či činnosti, která má být předmětem výkonu práce.
 
Inzeráty, které tato pravidla porušují, budou zamítnuty.

Kategorie inzerátu

Inzerát musí být zařazen minimálně do jedné kategorie. Administrátoři mohou nesprávně umístěný inzerát přesunout do vhodnější kategorie.

Fotografie

Musí být pořízena Inzerentem a vztahovat se k inzerované pozici. Inzeráty, jejichž obrázek k nim připojený obsahují obchodní sdělení, reklamu, emailovou adresu, textové informace, kontaktní údaje na fyzické a právnické osoby nebo odkaz na internetové stránky nejsou povoleny. Inzerent je povinen uvést kontaktní údaje do zvláštních kolonek pro tyto údaje vyhrazených a není oprávněn tyto údaje vkládat do obrázků k inzerátům připojených.

Inzeráty obsahující nevhodné fotografie budou zamítnuty.