Ovládání Reportera

Výběr služby
Služby, pro které jsou k dispozici reporty, najdete v levé horní části menu. Kdykoliv mezi nimi můžete snadno přecházet.
Hledací okno
Pokud hledáte konkrétní službu, nástěnku či report, není třeba procházet celé levé menu. Stačí jen do vyhledávacího pole napsat, co vás zajímá.


Rozdíl mezi nástěnkou a reportem
V Reporterovi se můžete setkat s jednotlivými reporty, ale i s nástěnkami. Jaký je mezi nimi rozdíl?

  • Report je stránka, která obsahuje různé pohledy na data ze zvolené služby. Report umožňuje více možností v práci s daty než nástěnka (například kombinování více filtrů).
  • Nástěnka zobrazuje nejzajímavější pohledy z vybraných reportů. Protože se na nástěnce mohou objevit tabulky a grafy z různých reportů, mají společné pouze období zvolené v kalendáři a navzájem se nijak neovlivňují (například při použití filtrování v jedné z tabulek).
Popis reportu

V horní části stránky s reportem najdete vždy jeho stručný popis. Hned tak zjistíte, jaká data se vám právě zobrazila.


Reportový filtr
Obsah reportu můžete omezit jen na určitou oblast, která vás zajímá. Například v reportu nejpopulárnějších produktů na Zbozi.cz vám reportový filtr umožní zobrazit si jen nejpopulárnější mobilní telefony. Reportový filtr je nejrychlejším a nejsnadnějším způsobem pro omezení dat v reportu. Další způsob je popsání v následujícím bodu.Ovlivňování a filtrování grafů a tabulek
Data v reportu můžete specifikovat i zaškrtnutím některé položky v zobrazených tabulkách. Zaškrtávání navíc můžete libovolně kombinovat s používáním reportového filtru.


Kalendář
V horním pravém rohu Reportera najdete kalendář. Díky němu můžete snadno zobrazit data v reportech jen za určité období. Stačí kliknout na počáteční a koncové datum v kalendáři nebo vyplnit data do políček od a do. Případně můžete zvolit některou z předpřipravených rychlých voleb (například posledních 30 dnů)V grafech a tabulkách můžete porovnávat dvě různá období. K tomu slouží políčko Přidat období ke srovnání. Je možné zvolit porovnání za stejně dlouhé předchozí období, předchozí rok nebo za vlastní časový úsek.

Data v tabulkách a grafech je možné zobrazit po dnech, týdnech či měsících. V základním nastavení se obvykle používá denní nebo týdenní pohled.