Připojení televizoru Sony

Výjimečně se může stát, že při výběru kanálu Seznam.cz zůstane na obrazovce šedá nabídka s točícím se kolečkem. Znamená to, že televizor se nemůže připojit k internetu nebo nemáte aktivní funkci HbbTV.

Jak nastavit připojení k internetu  -  Jak spustit HbbTV
Jak nastavit připojení

  • Stiskem tlačítka Home na dálkovém ovladači přejdete do nastavení televizoru. Zde v horní části menu vyberte Nastavení.


  • V pravém horním rohu zobrazené nabídky zvolte Síť.


  • Pokud se připojujete k internetu bezdrátově, je třeba, aby u položky Zabudovaná WiFi bylo nastaveno Zap.


  • Pokud se k internetu připojujete jinak, přejděte do Nastavení sítě a dále do Nastavit připojení k síti, kde si zvolíte, jakým způsobem se chcete připojovat.


Jak spustit HbbTV

  • Stiskem tlačítka Home na dálkovém ovladači přejděte do nastavení televizoru. Zde v horní části menu vyberte Nastavení.


  • V pravém horním rohu zobrazené nabídky zvolte Digitální nastavení.


  • Vyberte položku Nastavení interaktivní aplikace.


  • Položku Interaktivní aplikace přepněte do polohy Zap.


Poznámka: U starších modelů TV Sony Bravia naleznete toto nastavení v:

Home > Nastavení > Síť > Digitální nastavení > Nastavení interaktivní aplikace

A to je vše. Přejeme příjemné sledování.