Připojení televizoru Samsung (model z roku 2015)

Výjimečně se může stát, že při výběru kanálu Seznam.cz zůstane na obrazovce šedá nabídka s točícím se kolečkem. Znamená to, že televizor se nemůže připojit k internetu nebo nemáte aktivní funkci HbbTV.

Jak nastavit připojení k internetu  -  Jak stáhnout aplikaci HbbTV  -  Jak spustit HbbTV
Jak nastavit připojení

  • Stiskem tlačítka Menu na dálkovém ovladači přejdete do hlavního menu televizoru. Zde vyberte Síť a dále Stav sítě (pro kontrolu nastavení) nebo Nastavení sítě (pro výběr způsobu připojení).


  • V Nastavení sítě pak už jen stačí zvolit požadovaný typ připojení k internetu.


Jak stáhnout aplikaci HbbTV

  • Stiskem tlačítka Smart Hub na dálkovém ovladači přejděte do nabídky aplikací a vyberte Moje aplikace.


  • V zobrazené nabídce zvolte Informace a vyberte čtverec s aplikací HbbTV.


  • Instalaci zahájíte volbou Stáhnout. Po stažení a instalaci můžete aplikaci spustit.


  • Zobrazí se průvodce nastavením HbbTV, ve kterém vyberete Activate HbbTV…


  • …a následně potvrdíte Yes.Jak spustit HbbTV

Abyste mohli službu používat, je třeba mít v televizoru nainstalovanou aplikaci HbbTV.

  • Po nainstalování a aktivaci služby HbbTV je třeba televizor vypnout a alespoň na 10 minut ho odpojit z elektrické sítě.
  • Po opětovném zapnutí přejděte do hlavního Menu, zvolte Systém a dále Datová služba. Tu přepněte do stavu Zapnuto.


  • Pak už stačí jen televizor znovu vypnout a zapnout.

A to je vše. Přejeme příjemné sledování.