Připojení televizoru Samsung (model z roku 2014)

Výjimečně se může stát, že při výběru kanálu Seznam.cz zůstane na obrazovce šedá nabídka s točícím se kolečkem. Znamená to, že televizor se nemůže připojit k internetu nebo nemáte aktivní funkci HbbTV.

Jak nastavit připojení k internetu  -  Jak stáhnout aplikaci HbbTV  -  Jak spustit HbbTV
Jak nastavit připojení

 • Stiskem tlačítka Menu na dálkovém ovladači přejdete do hlavního menu televizoru. Zde vyberte Síť a dále Nastavení sítě.


 • Pak už jen stačí vybrat požadovaný způsob připojení k internetu a stisknout tlačítko Připojit.


Jak stáhnout aplikaci HbbTV

 • Stiskem tlačítka Smart Hub na dálkovém ovladači přejděte do nabídky aplikací a vyberte Samsung Apps.


 • V zobrazené nabídce zvolte Informace a vyberte čtverec s aplikací HbbTV for Czech.


 • Instalaci zahájíte volbou Download.


 •  Po stažení aplikace potvrďte zobrazené okno OK a instalaci dokončete tlačítkem Run.


 • Aplikaci spustíte tlačítkem Spustit.


 • Zobrazí se průvodce nastavením HbbTV, ve kterém vyberete Activate HbbTV


 • …a následně potvrdíte Yes.Jak spustit HbbTV

Abyste mohli službu používat, je třeba mít v televizoru nainstalovanou aplikaci HbbTV.

 • Po nainstalování a aktivaci služby HbbTV je třeba televizor vypnout a alespoň na 10 minut ho odpojit z elektrické sítě.
 • Po opětovném zapnutí přejděte do hlavního Menu, zvolte Systém a dále Datová služba. Tu přepněte do stavu Zapnuto.


 • Pak už stačí jen televizor znovu vypnout a zapnout.

A to je vše. Přejeme příjemné sledování.