Turistický a cyklistický mapový podklad

Obdoba klasické papírové turistické a cyklistické mapy s jedinečnou podrobností do úrovně 1 : 5 000. Obsahuje základní topografické vrstvy, výškopis, stínovaný reliéf, turistické značené trasy, naučné stezky, cyklotrasy a turistické body zájmu. Nad mapou se zobrazují interaktivní objekty s možností zobrazení dalších textových informací a fotografií.

Cykloturistická mapa
 

Na mapách jsou znázorněny vrstevnice se základním odstupem 10 výškových metrů (v nejvyšším přiblížení i 5 výškových metrů).

Pro každou úroveň přiblížení (státy až adresy) existuje samostatný mapový podklad pro celý svět. Data pro Česko pochází z kartografické redakce Mapy.cz. Zbytek světa je generován z dat www.openstreetmap.org.

Legenda k mapě.
 

3D turistická mapa

Turistickou mapu si můžete prohlédnout i ve 3D pohledu.
Pokud máte jako aktuální mapový podklad zvolenou základní nebo turistickou mapu, stačí pouze kliknout na tlačítko "3D pohled". Pokud máte jako mapový podklad zvolenou zimní či leteckou mapu, nejprve klikněte na tlačítko "3D pohled" a pomocí tlačítka "Změnit mapu" poté zvolte turistický mapový podklad.

Bližší informace o 3D pohledu »

 
 

Použití mapového podkladu

Pravidla užití Turistického mapového podkladu najdete v licenčních podmínkách.
 

Pomohl Vám tento článek? Ne

Kontaktujte nás