Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Click4survey” dostupné na internetové adrese (URL) https://www.click4survey.cz/ (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména jméno, příjmení, věk, email, telefonní číslo), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.
 
Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:
 
  • Kontaktování (telefonicky nebo emailem) v případě výběru do účasti v uživatelském a marketingovém výzkumu, a zaslání bližších informací (zejména způsob, místo a termín konání výzkumu) emailem
  • Zaslání informací o možné registraci do databáze Výzkumníka  na adrese (URL) https://vyzkumnik.seznam.cz/ v případě zájmu  o účast na budoucích výzkumech
 
Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
 
Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 
Provozovatel při zpracování využívá jako zpracovatele dat společnost Click4Survey.
 
Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.